Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013 14:34

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας

 

ΠΡΟΣ
1. Τη Δήμαρχο
2. Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας.
4. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 19η Μαρτίου ημέρα Τρίτη και ώρα 7 :00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Προγραμματισμός προσλήψεων για το έτος 2013.
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

2. Αποδοχή απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου

3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΒΙΟΠΑ ΑΕ
Εισηγητής Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

4. Υποβολή φακέλου υπαγωγής του Δήμου μας στην πρόσκληση ΕΔΑ
Δυτικής Μακεδονίας για το έργο Ανάπλαση ποταμού Σουλού.
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου .

5. Επικαιροποίηση προδιαγραφών και προϋπολογισμών μελετών εξωτερικών αγωγών και αντλιοστασίων μεταφοράς λυμάτων οικισμών Πτολεμαΐδας και ΔΕ Μαυρικίου στην ΕΕΛ Πτολεμαΐδας.
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

6. Επικαιροποίηση σχεδιασμού προδιαγραφών και πρ/σμών μελετών εξωτερικών αγωγών και αντλιοστασίων μεταφοράς λυμάτων οικισμών ΔΕ Πτολεμαΐδας στην ΕΕΛ Πτολεμαΐδας
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

7. Καθορισμός αριθμού υδρονομέων στο Δήμο Εορδαίας
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

8. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής έργων .
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

9. Ορισμός δύο Δημοτικών συμβούλων στην επιτροπή καλής εκτέλεσης έργων μέχρι 5.869,41 €
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

10. Ορισμός δημοτικού συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής εργασιών του ΠΔ 28/80.
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

11. Τροποποίηση πρ/σμού οικονομικού Έτους 2013.
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

12. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

13. Επιχορήγηση Δημοτικής επιχείρησης Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

O Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου

Γεώργιος Καμπούρης

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013 14:35