Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 07 Σεπτεμβρίου 2010 13:34

ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΑΠ ΚΑΙ ΑΝΔΕΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΕΠΕΚΟΠΠ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Την προσαρμογή της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού (ΔΕΠΕΚΟΠΠ) και τη λύση των δημοτικών επιχειρήσεων αθλητισμού (ΔΕΑΠ) και της Αναπτυξιακής (ΑΝΔΕΠ) αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο Πτολεμαϊδα κατά την τελευταία συνεδρίασή του.

Σε ότι αφορά στη ΔΕΠΕΚΟΠΠ είναι γνωστό ότι από την έναρξη ισχύος του νέου δημοτικού κώδικα όσες επιχειρήσεις ΟΤΑ δεν προσαρμόζουν το καταστατικό τους, λύονται και τίθενται υπό εκκαθάριση.

Με βάση τα προβλεπόμενα εκπονήθηκε η απαιτούμενη οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από την υπουργική απόφαση και η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού προχωρά σε προσαρμογή του καταστατικού της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06, ώστε να συναντά τα κριτήρια της μορφής κοινωφελούς επιχείρησης, καθώς όπως προβλέπεται από τον «Καλλικράτη» κάθε δήμος θα μπορεί να έχει τουλάχιστον μια κοινωφελή επιχείρηση.

Για τις περιπτώσεις της ΔΕΑΠ και της ΑΝΔΕΠ με δεδομένη τη δυσχερέστατη οικονομική θέση των επιχειρήσεων, προκρίθηκε η λύση των επιχειρήσεων αυτών, η οποία αποτελεί μονόδρομο από τη στιγμή που δεν έχουν λόγο ύπαρξης στο πλαίσιο του νέου δημοτικού και κοινοτικού κώδικα.

Σε ότι έχει να κάνει με το προσωπικό των επιχειρήσεων αυτών αναμένεται η έγκριση των αποφάσεων από το γενικό γραμματέα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στη συνέχεια η μεταφορά στο δήμο και η τοποθέτηση των υπαλλήλων σε προσωποπαγείς θέσεις.

 
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 07 Σεπτεμβρίου 2010 13:35