Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 30 Μαϊος 2013 14:29

Γενική συνέλευση του Βαλκανικού Επιχειρηματικού κέντρου Δυτ. Μακεδονίας

3η  ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ BBC-WESTMACEDONIA

Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013 ώρα 11 πμ.

Αίθουσα ˝ Εκθεσιακό Κέντρο – Κοίλα Κοζάνης ˝

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11:00 – 11:20        1. Χαιρετισμός του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αποστολίδη Παναγιώτη.

2. Χαιρετισμός Επισήμων.

3. Παρουσίαση των Εισηγητών από την Αναπληρωτή Πρόεδρο κα. Bούρκα Αφροδίτη.

11:20 – 11:35        4. Προϊσταμένη Οργανισμού   Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Θεσσαλονίκης κα. Μουρατίδου Λυδία με Θέμα : « Ενίσχυση της ρευστότητας των Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Πρόγραμμα Ο.Α.Ε.Π.– Εξωστρέφεια».

11:35 – 11:50        5. Οµιλία Προέδρου Δ.Σ. : του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος κ. Λακασά  Δημήτρη με θέμα : Παράγω – Εξάγω ένα σύγχρονο μοντέλο Ανάπτυξης στην Βόρεια Ελλάδα.

11:50 – 12:05        6. Οµιλία Προέδρου Δ.Σ. : του Συνδέσμου Ελλήνων Εισαγωγέων Τροφίμων – Ποτών Εξωτερικού κ. Καρβέλα Αριστοτέλη με θέμα : Στήριξη των Εξαγωγών – Διεθνής Ανταγωνισμός σε Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

12:05 – 12:20        7. Οµιλία Προέδρου Δ.Σ. : της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας κ. Αποστολίδη Ιωάννη με θέμα : Ο ρόλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας στην ανάπτυξη & εξωστρέφεια των παραγωγικών επιχειρήσεων της Περιφέρειάς μας.

12:20 – 12:35        8. Ερωτήσεις προς τους εισηγητές.

12:35 – 12:45        9. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης.

12:45 – 12:55        10. Εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αποστολίδη Παναγιώτη & Απολογισμός Πεπραγμένων του Δ.Σ. του 2012.

12:55– 13:05         11. Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων για το έτος 2013 από την Αναπληρωτή Πρόεδρο κα. Βούρκα Αφροδίτη.

13:05 – 13:15        12. Οµιλία του Γενικού Γραμματέα του BBC – WestMacedonia κ. Μιμηλίδη Πέτρο  για την ωφελιμότητα των Επιχειρηματικών Συναντήσεων B 2B

13:15 – 13:25        13. Ετήσιος Απολογισμός για την Οικονομική Χρήση που έληξε (2012). Προϋπολογισµός 2013 από τον Ταµία του BBC – WestMacedonia, κ. Πιτένη Δημήτρη.

13:25 – 13:30        14. Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.

13:30 – 14:00        15. Εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου.

14:00 – 14:30        16. Πραγματοποίηση Επιχειρηματικών Συναντήσεων B 2B, Μελών του BBC – WestMacedonia.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 30 Μαϊος 2013 14:30