Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 04 Ιουνίου 2013 11:32

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 04-06-2013

ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ 20:00

ΤΟΠΟΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω  τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο,  του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1.

Έγκριση της υπ'αριθμ. 1/2013 απόφασης Επιτροπής Τιμητικών Διακρίσεων για απονομή ¨εύφημης μνείας¨ σε τρείς αθλητές που διακρίθηκαν σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Εισηγητής: κ.  Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης

2.

Κατάταξη της Περιφέρειας μας σε σχέση με το ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ)

Εισηγητής: κ.  Δημήτρης Μαυροματίδης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

3.

Τροποποίηση της 133/13 Α.Δ.Σ. που αφορά ορισμό με κλήρωση μέλους του Δ.Σ. για συγκρότηση από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της Επιτροπής Παραλαβής Δημοσίων Έργων μετά από παραίτηση του  Δ.Σ. κ.  Ανουλίδη Κων/νου.

Εισηγητής: κ.  Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης

4.

Εξέταση 42 ενστάσεων κατά της Πολεοδομικής Μελέτης του Οικισμού Λευκόβρυσης Δήμου Κοζάνης.

Εισηγήτρια: Κα Μπουμπόναρη, Αντ/ρχος Κοζάνης.

5.

Έγκριση της υπ'αριθμ. 90/2013 μελέτης και  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απ' ευθείας ανάθεση του Υποέργου με τίτλο «Τεχνικές Μελέτες» ενταγμένο στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

6.

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

7.

Αναμόρφωση -Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2013.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης

8.

Έγκριση αίτησης του σωματείου ιδιοκτητών ταξί «Άγιος Χριστόφορος » για παράταση τριών ετών της αλλαγής χρώματος των ΤΑΞΙ αυτοκινήτων σύμφωνα με την Δ.Μ.Ε.8992/03-06-2010 Απόφαση Νομάρχη.

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

9.

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου
Οδοποιία περιοχής Σκ΄ρκα- β΄φάση».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

10.

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου
Κατασκευή αγωγού συλλογής υδάτων πηγής Μπουνάρι στο Δ.Δ. Λευκόβρυσης»

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

11.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής- Οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στα Δ.Δ. Δήμου Ελίμειας».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

12.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση προς το γήπεδο ποδοσφαίρου του Τ.Δ. Ροδιανής».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

13.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής- Οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Δ.Ρυακίου».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

14.

Έγκριση Πρωτοκόλλου  Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής της συμπληρωματικής σύμβασης του  έργου «Δημιουργία Δημοτικού Κήπου και ανάδειξη αστικού και περιαστικού πρασίνου του Δήμου Κοζάνης».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

15.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής- Οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «Κατασκευή χλοοτάπητα στο Δ.Δ. Ροδιανής».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

16.

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Μετεγκατάσταση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Κρόκου».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

17.

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης  του έργου «Διαμορφώσεις- Οικοδομικές εργασίες Δημοτικών κτιρίων-Υποδομών»

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

18.

Έγκριση μελέτης τρόπος εκτέλεσης εργασιών  του έργου «Συντήρηση Αγροτικών δρόμων».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

19.

Έγκριση μελέτης τρόπος εκτέλεσής  του έργου «Σήμανση ονοματοθεσία Οδών» .

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

20.

Έγκριση μελέτης  τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση εξωτερικού φωτισμού 2013».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

21.

Έγκριση μελέτης  τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Κοζάνης για το έτος 2013».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

22.

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Τεχνικών Υποδομών Δήμου Κοζάνης 2013 »

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

23.

Έγκριση επιλογής υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο έτους 2013

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

24.

Εξέταση του αιτήματος της εκπροσώπου Τ.Κ. Χρωμίου για καθιέρωση ενός δρομολογίου την εβδομάδα χρηματοδοτούμενου από το Δήμο με λεωφορείου του ΚΤΕΛ.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

25.

Γνωμοδότηση ΜΠΕ του έργου « Εκμετάλλευση Λατομείου διακοσμητικών πετρωμάτων (σερπεντινίτες) έκτασης 39.502 τ.μ. σε Δημοτικό χώρο στη θέση ¨Ασβεσταριά¨ της Τ.Κ. Μαυροδενδρίου Δήμου Κοζάνης της εταιρίας ΑΤΛΑΣ Ε.Ε.»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

26.

Πρόταση για προβολή του Δήμου Κοζάνης στο ένθετο «Ταξίδι» της εφημερίδας Έθνος της Κυριακής.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

27.

Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους Δημότες του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης

28.

Εξέταση αίτησης Σαρηκυριακίδη Θ. που αφορά διαγραφή βεβαιωμένων ποσών από   μισθώματα χωραφιών  του πρώην Δήμου Ελλησπόντου την περίοδο από Δεκέμβριο 2007 έως Δεκέμβριο 2010

Εισηγητής: κ.  Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης

29.

Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 7 της 565/2012 ΑΔΣ για επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2013, διότι εκ παραδρομής η χρέωση τελών έγινε με το τ.μ. και όχι με το μέτρο.

Εισηγητής: κ.  Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης

30.

Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 251,58 €  σύμφωνα με την 637/2012 ΑΔΣ για μείωση μισθωμάτων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης

31.

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σύνταξης σε υπάλληλο αορίστου χρόνου σε τρεις δόσεις

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης

32.

Έγκριση χορήγησης:

α) Αδειών Υπηρεσιών διαδικτύου, β) Αδειών Τεχνικών παιγνίων, γ) Παραγωγικών αδειών.

Εισηγητής: κ.  Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης

33.

Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Τρίτη 04-06-2013 τις ώρες από 17:00 έως 20:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 04 Ιουνίου 2013 11:34