Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 05 Ιουλίου 2013 12:32

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας

    

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την    Τετάρτη  10  Ιουλίου  2013 και ώρα  7 :00 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης « κατασκευή μονάδας ημιαυτόματης Διαβίωσης και διημέρευσης Ατόμων με Αναπηρία  στο ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης.

Εισηγητής: Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

Έγκριση διαφόρων προμηθειών.

Εισηγητής: Η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου.

Τέλεση εμποροπανήγυρης έτους 2012  και πανήγυρης Αγίου Ιωάννη & Τοπικής εορτής Μεταμορφώσεως του Σωτήρα στην Τ.Κ. Αρδασσας.

Εισηγητής :  Η Δήμαρχος κ. Παρασκευή Βρυζίδου

Εξειδίκευση  ΣΑΤΑ  Πολιτικής προστασίας.

Εισηγητής :  Η Δήμαρχος κ. Παρασκευή Βρυζίδου

Έγκριση παρατάσεων προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

Σύσταση γραφείου εθελοντισμού και σύσταση ομάδας εθελοντισμού.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Στέφανος Μπίγγας.

Επιστροφή εγγυητικής επιστολής της εταιρείας ASE SYVERGY.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

Παράταση μίσθωσης ακινήτου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

Παράταση του χρόνου μείωσης μισθωμάτων εμπορικού πολύκεντρου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

Διορθώσεις  απογραφής  έναρξης 1-1-2011 Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

Αίτημα εκμισθωτή για σύνδεση δημοτικού ακινήτου με την Τηλεθέρμανση.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

Απόδοση ποσού στον Αγροτικό συναιτερισμό εξαγοράς βοσκής Κομνηνών από δικαιώματα βοσκής.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

Έγκριση πρακτικών επιτροπής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

Καθορισμός τέλους κοινόχρηστων χώρων και άλλα σχετικά με την έκθεση εμπορευμάτων .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού  Έτους 2013.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

Έγκριση απόδοση Πάγιας Προκαταβολής προέδρων ΤΚ

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής  παραλαβής διαφόρων προμηθειών.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

O Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου

Γεώργιος Καμπούρης