Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013 19:42

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη. Η Συνεδρίαση είναι ανοικτή και μεταδίδεται διαδικτυακά από το http://www.ustream.tv/channel/koventario-live-cam με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1.Επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για κατοικίες, φιλανθρωπικά νοσηλευτικά ιδρύματα, καταστήματα, ξενοδοχεία για το έτος 2014.
Εισηγητές: κ. Ιωάννης Παπαγεωργίου και κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχοι Κοζάνης
2.Ανακαθορισμός του συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος για το έτος 2014.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης
3.Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2014.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης
4.Ανακαθορισμός των συντελεστών τελών διαφήμισης για το έτος 2014.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης
5.Ανακαθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίου στις εισόδους και εξόδους των ιδιόκτητων σταθμών αυτοκινήτων (γκαράζ) για το έτος 2014.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης
6.Επιβολή δικαιώματος βοσκής στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2014.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης
7.Επιβολή δικαιώματος διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα για το έτος 2014.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης
8.Ανακαθορισμός τέλους στάθμευσης (παρκόμετρα) για το έτος 2014.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης
9.Επιβολή δικαιώματος χρήσης Δημοτικών Νεκροταφείων για το έτος 2014.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης
10.Επιβολή τέλους στάθμευσης αυτοκινήτων στον κλειστό Σταθμό στην Πλατεία Συντάγματος για το έτος 2014.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης
11.Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης
12.Καθορισμός τέλους χρήσης βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς λυμάτων βόθρων για το έτος 2014.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης
13.Επιβολή τέλους αυθαίρετης καλλιέργειας για το έτος 2014
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης
14.Επιβολή ειδικού τέλους στάθμευσης σε οποιοδήποτε φορέα εκτός Δήμου, για έργα που εκτελούνται από φορείς και ιδιώτες σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης για το έτος 2014.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης
15.Καθορισμός τελών έκδοσης και ανανέωσης αδειών λαϊκών αγορών για το έτος 2014.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης
16.Καθορισμός τέλους χρήσης μηχανημάτων για καθαρισμό οικοπέδων και οδών για το έτος 2014.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης
17.Παράταση η μη εκμίσθωσης δημοτικών χωραφιών εμβ. 30.000,00 τ.μ. που βρίσκονται στην Τ.Κ. Σκήτης του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης
18.Παράταση η μη εκμίσθωσης δημοτικών χωραφιών εμβ. 11.000,00 τ.μ. που βρίσκονται στην Τ.Κ. Σπάρτου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος Αντ/ρχος Κοζάνης
19.Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Άρδευσης στο Δήμο Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης.
20.Συναίνεση ή μη για τη χορήγηση άδειας διενέργειας ερευνητικών εργασιών για διαπίστωση ύπαρξης ασβεστιτικού σχιστόλιθου σε δημοτικές εκτάσεις εμβ. 6.892,00 και 5.557,00 τ.μ. στην Τ.Κ. Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης.
21. Σύσταση προσωποπαγούς θέσης για διορισμό υπαλλήλου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2643/1998.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος Αντ/χος Κοζάνης
22.Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή – προσθήκη πίλλαρ Ελλησπόντου.
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
23.Έγκριση της αριθμ. 195/2013 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που αφορά «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ
24. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013 19:43