Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013 15:35

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 20:00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη. Η Συνεδρίαση είναι ανοικτή και μεταδίδεται διαδικτυακά από το http://www.ustream.tv/channel/koventario-live-cam με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1. Έγκριση Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Κοζάνης: α)5/2013 «Έγκριση του καλλιτεχνικού απολογισμού δράσης του ΔΗΠΕΘΕ για το έτος 2012» β) 24/2013 «Έγκριση ισολογισμού 31ης Δεκεμβρίου 2012 (01-01-2012 έως 31-12-2012)
Εισηγητές: Κα Καλογερίδου Κυριακή, Πρόεδρος Δ.Σ. και κ. Καραχισαρίδης Γιάννης, Καλλιτεχνικός Δ/ντης, ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης
2. Απάντηση σε ερωτήματα των Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Δημητρίου και Ρυακίου της Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου, του Δήμου Κοζάνης, σχετικά με την μείωση ή όχι των λογαριασμών κατανάλωσης νερού των κατοίκων των ανωτέρω Τ.Κ.
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.
3. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΔΕΥΑΚ – ΑΝΚΟ Α.Ε. με αντικείμενο «Μελέτη επέκτασης δικτύων τηλεθέρμανσης Κοζάνης στους οικισμούς Κρόκου και Δρεπάνου».
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.:
4. Έγκριση της αριθμ. 216/2013 Α.Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ «Τιμολόγηση παροχής νερού στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου».
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.
5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
6. Τροποποίηση – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2013
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
7. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 698, στην περιοχή Σκ'ρκα – Αγ. Νικάνορας.
Εισηγήτρια: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/ρχος Κοζάνης
8. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στα Ο.Τ. 378Α και 351Α στην περιοχή Πλατείας Λασσάνη.
Εισηγήτρια: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/ρχος Κοζάνης
9. Εξέταση αίτησης Σημανδράκου Ευαγγέλου για τροποποίηση εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης, των πολεοδομικών ενοτήτων «Άγιος Αθανάσιος – Πλατάνια»
Εισηγήτρια: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/ρχος Κοζάνης
10. Χορήγηση προκαταβολής ποσού 63.126 € στην Κ/Ξ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ, αναδόχου του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
11. Εξέταση ένστασης της ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΤΕ που αφορά προσβολή της 3ης αναλυτικής επιμέτρησης και του 3ου Π.Π.Α.Ε. του έργου «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Μαυροδενδρίου»
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
12. α) Ανακοίνωση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών, β) Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους, για το έργο «Διαμορφώσεις – οικοδομικές εργασίες δημοτικών κτιρίων – υποδομών»
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
13. Εκποίηση τεσσάρων (4) παλαιών οχημάτων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
14. Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας κηπευτικών στον Τσαουσίδη Γεώργιο
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
15. Τροποποίηση της αριθμ. 139/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά «Σύσταση επιτροπής για διάθεση κληρονομιαίας περιουσίας κληροδοτήματος Χρήστου Μανώλη»
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
16. Διαγραφή διαφόρων χρηματικών ποσών
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
17. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων εμβ. 17.354,22 τ.μ. που βρίσκονται στην Τ.Κ. Κάτω Κώμης.
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
18. Παραχώρηση της χρήσης ποδοσφαιρικού γηπέδου Αιανής στη θέση «Παπαζήση» στον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού Νεολαίας (ΟΑΠΝ) του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Γελαδάρης Χάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ
19. Έγκριση της αριθμ. 32/2013 Α.Δ.Σ. «Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2013» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.
20. Ορισμός υπαλλήλων για σφράγιση καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Φλώρος Μάρκος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
21. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Δημήτρης Μαυροματίδης

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013 15:37