Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2013 11:48

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σερβίων

Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Έγκριση συμβολαίων μακροχρόνιας μίσθωσης σε νέους αγρότες.
2. Περί καθορισμού τελών λαϊκών αγορών.
3. Περί εκμίσθωσης Δημοτικών εκτάσεων για σταυλικές εγκαταστάσεις
4. Περί εκμίσθωσης Δημοτικών εκτάσεων σε μελισσοπαραγωγούς.
5. Περί εκμίσθωσης των 18 στρεμμάτων στην τοποθεσία «Αχλαδιές» της Τ.Κ Ροδίτη με απ' ευθείας ανάθεση.
6. Περί εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης στα Σέρβια για την λειτουργία των Δημοτικών σφαγείων.
7. Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου «Κατασκευή τοιχίων και διαδρόμωνν στο κοιμητήριο Πολυρράχου».
8. Περί χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Μικροβάλτου».
9. Περί διάλυσης σύμβασης του έργου «Αποπεράτωση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου Σερβίων»
10. Περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου «Επισκευή στέγης στο κτίριο του κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Κρανιδίων».
11. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου των Σερβίων και του ενιαίου Λυκείου – Γυμνασίου των Σερβίων».
12. Περί τροποποίησης έργων προγράμματος ΕΑΠ ΙΙΙ
13. Περί γνωμοδότησης επί της μελέτης «Οριοθέτηση ρεμάτων στο λιγνιτωρυχείο Προσηλίου – Πολυρράχου»
14. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερβίων – Βελβεντού οικονομικού έτους 2013.
15. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού - Τεχνικού Προγράμματος και αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων ενότητας οικισμών Σερβίων και κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί Σερβίων και Πλατανορέματος Ν. Κοζάνης».
16. Περί αποδοχής τροποποίησης καταστατικού της αναδόχου εταιρείας του έργου «Ανάπλαση κέντρου οικισμού Καταφυγίου πρώην Δήμου Βελβεντού-γνωμοδότηση επιβλέπουσας υπηρεσίας.
17. Περί έγκρισης ανάθεσης εργασίας λογιστικής υποστήριξης στην εταιρία Ορθολογισμός – Οικονομικές & Αναπτυξιακές Εφαρμογές για το Νομικό Πρόσωπο Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2013 – Οκτώβριος 2014.
18. Περί έγκρισης ανάθεσης εργασίας λογιστικής υποστήριξης στην εταιρία Ορθολογισμός – Οικονομικές & Αναπτυξιακές Εφαρμογές για την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2013 – Οκτώβριος 2014.
19. Περί κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σερβίων – Βελβεντού».
20. Περί έγκρισης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας κοινωνικής Μέριμνας Σερβίων – Βελβεντού οικονομικού έτους 2013.
21. Περί αποδοχής ποσών και κατανομής πιστώσεων.
22. Περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
23. Περί διάλυσης της Ανώνυμης Εταιρείας «Χιονοδρομικό Κέντρο Κοζάνης- Βελβεντού».
24. Περί έγκρισης ανανέωσης προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ
25. Περί κάλυψης δαπανών Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων 2013.
26. Περί οικονομικής ενίσχυσης απόρων Δημοτών.
27. Περί γνωμοδότησης για τις μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού έτους 2014-2015
28. Ανακοινώσεις - Διάφορα έγγραφα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ζιούζιος Δημήτριος

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2013 11:50