Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013 10:02

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 20.00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη. Η Συνεδρίαση είναι ανοικτή και μεταδίδεται διαδικτυακά από το http://www.ustream.tv/channel/koventario-live-cam με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1. Έγκριση Οριστικής Παραλαβής της αριθμ. 22/2013 μελέτης του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Κοζάνης» σύμφωνα με το άρθρο 37, παρ. 3, του Ν.3316/2005
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
2. Τροποποίηση ΕΑΠ 2007-2011 – Υποβολή προτάσεων για εντάξεις – απεντάξεις έργων.
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση Οδικού Δικτύου Τ.Δ. Κοίλων
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
4. Αποδοχή αποδέσμευσης τμήματος ακινήτου ΛΥΣΣΕ Α'Σ.Σ. στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας στο Δήμο Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης
5. Παράταση της αριθμ. 65090/02-10-2012 σύμβασης του έργου «Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για τη συγκριτική αξιολόγηση και προσαρμογή του Χωροταξικού – πολεοδομικού Σχεδιασμού με τον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό του νέου Δήμου Κοζάνης και απόφαση για τμηματική πληρωμή της»
Εισηγήτρια: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/ρχος Κοζάνης
6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2013
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης..
7. Τροποποίηση Προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών έτους 2013.
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
8. Διόρθωση στοιχείων απογραφής έναρξης σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης 74445/29-12-2010
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
9. Παραγραφές τελών και δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 786 του ΒΔ 24.9/20-10-58.
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
10. Διαγραφές υποχρεώσεων προς τρίτους ως μη οφειλόμενες
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
11. Εξέταση αίτησης εταιρίας VODAFON για μείωση μισθωμάτων
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
12. Μη επιβολή προστίμων στις επιχειρήσεις που στο Δίμηνο Μάϊος – Ιούνιος 2013 έλαβαν φύλλα ελέγχου – παραβάσεις από την Δημοτική αστυνομία για χωρίς άδεια έκθεση τραπεζοκαθισμάτων σε Κ.Χ.
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
13. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητεςσε σχέση με τη διαχείριση της παγίας προκαταβολής (Σχετ. απόφ. ΥΠ.ΕΣ. 74449/29-12-2013
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
14. Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
15. Άνοιγμα Τραπεζικών λογαριασμών για τις συναλλαγές Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
16. Αποδοχή διαφόρων ποσών
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
17. Εξέταση αίτησης του δημότη Σιδέρη Σιδέρη για άρση αναγκαστικών μέτρων – διαγραφή οφειλής –επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
18. Έγκριση γενομένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα και δεν είχαν προβλεφθεί στο αντίστοιχο τρίμηνο για πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων.
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
19. Έγκριση σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κοζάνης βάσει του Ν.3498/2006»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
20. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Εξωτερικό Υδραγωγείο Οικισμού Δρεπάνου Δ.Ε. Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
21. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Εξωτερικό Υδραγωγείο Οικισμών Δ.Ε. Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης
22. Έγκριση της αριθμ. 49/2013 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας που αφορά «Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2013»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.
23. Προτάσεις έργων για το ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Δημόσιας και μη Δημόσιας) Δασοπονίας έτους 2014
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπγεωργίου, Αντ/ρχος Κοζάνης
24. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Δημήτρης Μαυροματίδης

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013 10:05