Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014 18:21

Απολογισμός Δακή στο Περιφερειακό συμβούλιο

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Ειδική δημόσια συνεδρίαση
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 και του 185 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
Σας καλούμε σε Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Αμφιθέατρο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέμα:
Θέμα 1ο: Απολογισμός πεπραγμένων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
έτους 2013.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παπαδόπουλος Γεώργιος

Πίνακας Αποδεκτών:
1. Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
2. Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης
3. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
4. Δήμοι Π.Δ.Μ.
5. Πολιτικά Κόμματα
6. ΜΜΕ
Κοινοποίηση:
1. Γραφεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.
2. Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.
3. Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014 18:23