Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014 14:23

Συνέλευση του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς

Τα μέλη του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π. Ε. Κοζάνης

Σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του Καταστατικού, σας προσκαλούμε στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Κινηματοθέατρου «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» Κοζάνης, την Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10:30 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τ' ακόλουθα:

1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου
2. Απολογισμός χρήσης 2013
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Έγκριση πεπραγμένων 2013
5. Ψήφιση Προϋπολογισμού χρήσης 2014
6. Διάφορες προτάσεις
7. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα μέλη, που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα κι έχουν εγγραφεί τρεις (3) τουλάχιστον μήνες, πριν από τις αρχαιρεσίες. Κατόπιν αυτού, τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον πρόεδρο του Συνδέσμου, μέχρι και την 21 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1 μ.μ..

Σημείωση 1η : Για ν' αποφευχθεί ο συνωστισμός που παρατηρείται,
συνήθως, στην καταβολή των οφειλόμενων συνδρομών, λίγο πριν από
τις αρχαιρεσίες, παρακαλούνται τα μέλη να τακτοποιήσουν την
υποχρέωση αυτή, μία και δύο ημέρες, νωρίτερα.
Σημείωση 2η: Η ψηφοφορία θ' αρχίσει αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση
και θα ολοκληρωθεί, το αργότερο, μέχρι τις 6 μ.μ. Τα μέλη θα ψηφίσουν
με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας στην Εφορευτική Επιτροπή.

Με τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Αγγέλης Πολυνείκης Ντάγκας Ευάγγελος

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014 14:24