Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 18:30

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 18 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 7 :00 μ. .μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Ορισμός μελών στην επιτροπή παρακολούθηση της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου « Βελτίωση , σήμανση μονοπατιών και διαμόρφωση χώρου προφήτη Ηλία ( Ασβεστόπετρα )
Εισηγητής : η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου

2. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81.
Εισηγητής: η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου

3. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών ΕΚΟΠΤΑ
Εισηγητής: η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου

4. Αίτημα του συνδέσμου Ύδρευσης Ολυμπιάδας Γαλάτειας & Αναργύρων περί συγκρότηση επιτροπής παραλαβής – διενέργειας διαγωνισμών.
Εισηγητής : η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου

5. Αίτημα της κ. Μαυρουδή για άδεια συντήρησης Περιπτέρου στην Κεντρική Πλατεία Πτολεμαΐδας.
Εισηγητής : η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου

6. Επιχορήγηση για διοργάνωση Πανελλήνιων Αθλημάτων – Επαναψήφιση επιχορηγήσεων ΠΣ & ΑΣ.
Εισηγητής : η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου

7. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Αντιδημάρχου.
Εισηγητής : η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου

8. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Δ τριμήνου του προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2013.
Εισηγητής : η Δήμαρχος Παρασκευή Βρυζίδου

9. Επικαιροποίηση 58/2008 ΑΔΣ Δήμου Μουρικίου – Επικαιροποίηση έκθεσης ορκωτών εκτιμητών.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Στέφανος Μπίγγας

10. Έγκριση προγράμματος Δράσης Γραφείου Εθελοντισμού.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Στέφανος Μπίγγας

11. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

12. Κοπή δένδρων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

13. Αίτημα του Αθλητικού Ποδηλατικού Συλλόγου Πτολεμαΐδας « ΑΣΣΟΣ ».
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

14. Απόφαση ΔΣ για τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενη 'έκταση στο αγρόκτημα της ΤΚ Ολυμπιάδος του Δήμου Εορδαίας για την υλοποίηση του έργου Ίδρυση βιοτεχνίας συναρμολόγησης αεροσκαφών και πεδίο προσγείωσης.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

15. Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

16. Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Παναγιωτίδης.

17. Έγκριση διενέργειας διαφόρων προμηθειών.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος

18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής διαφόρων προμηθειών.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος.

19. Παράταση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του ΚΕΠ.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος

20. Διαγραφή ποσών από Χ.Κ του Δήμου μας ως αχρεωστήτως Βεβαιωθέντα.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος

21. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος

22. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ έτους 2014.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος

23. Ανάδειξη δικαιούχων αδειών υπαίθριου πλανόδιου Εμπορίου έτους 2014.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος

24. Ανάληψη αρμοδιοτήτων της Δημοτικής αστυνομίας- Συγκρότηση επιτροπής.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σοφοκλής Σιδηρόπουλος

25. Έγκριση αποφάσεων ΔΕΠ
Εισηγητής Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ Ιωάννης Ασπράγκαθος

26. Έγκριση απόφασης Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Βασιλειάδης Γεώργιος

27. Έγκριση αποφάσεων ΚΟΙΠΠΑΠ
Εισηγητής : Η Πρόεδρος του ΝΠ Θεοπίστη Κρυσταλλίδου

Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

O πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου

Γεώργιος Καμπούρης