Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 02 Μαϊος 2014 21:37

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικης Μακεδονίας

ΘΕΜΑ: 16η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη ΚΑΛΕΙ Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1. Πάτρα Βασίλειο
2. Χάτσιο Ιωάννη
3. Γιαννάκη Βασίλειο
4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
6. Κούτσιανο Βασίλειο
7. Ψευτογκά Δημήτριο
8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 6/5/2014 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων κατά του πρακτικού του διαγωνισμού της 5ης Απριλίου 2014 του έργου: «Βελτίωση κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης» και έγκριση ή μη του αποτελέσματος του
3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
4. Έγκριση της Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου: «Επισκευή Σχολικών Κτιρίων Δήμου Δεσκάτης» προϋπολογισμού 120.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Π.Ε Γρεβενών
5. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Ολοκλήρωση Γυμνασίου Περιοχής Φουντουκλή» Προϋπολογισμού 100.000,00€(με Φ.Π.Α) Π.Ε Καστοριάς
6. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ολοκλήρωση Γυμνασίου Περιοχής Φουντουκλή» Π.Ε Καστοριάς
7. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Σήμανση, Στηθαία Ασφαλείας, Επ. Οδ. Δικτύου Ν. Φλώρινας» προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
8. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Σήμανση, Στηθαία Ασφαλείας, Επ. Οδ. Δικτύου Ν. Φλώρινας» Π.Ε Φλώρινας
9. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου στα Όρια του Δήμου Πρεσπών» προϋπολογισμού δαπάνης 400.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
10. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου στα Όρια του Δήμου Πρεσπών» Π.Ε Φλώρινας
11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εξοπλισμός Αλιευτικού Καταφυγίου Ψαράδων Δήμου Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας
12. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 4884,00€ για την επιμόρφωση των υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Γεωργίαδου Κυριακής και Φούκα Ματίνας στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% του ΟΑΕΔ
13. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 9.500,00€ για την παροχή υπηρεσιών απογευματινής φύλαξης του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης καθώς και έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον οικονομικών προσφορών
14. Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των Δικαιολογητικών που απαιτούνται βάσει του άρθρου 9 της Προκήρυξης για τη τελική κατακύρωση του δημόσιου τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού «Μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών για το σχολικό έτος 2013-2014» με ισχύ έως 31/8/2014
15. Έγκριση δημοσίευσης, με ηλεκτρονικό τρόπο προκαταρκτικής προκήρυξης για τον επικείμενο διαγωνισμό «Μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2014-2015»
16. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
17. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
18. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης, στα πλαίσια των Εορτίων Μουσικών Σχολείων ανά Περιφέρεια
19. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
20. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον σύλλογο Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς Π.Ε. Καστοριάς
21. Έγκριση πληρωμής δαπανών Έργων Π.Ε. Γρεβενών
22. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
23. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
24. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
25. Έγκριση αποδοχής ποσού 60.000,00€ με θέμα 1η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 141)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος K. Δακής
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 02 Μαϊος 2014 21:39