Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010 12:16

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ''ΚΟΖΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΑΣΙΝΗ"ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΤΗΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ

 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΑπορρίμματα / Ύδρευση / Τηλεθέρμανση
Να περάσουμε από τη στασιμότητα
στην πράσινη διαχείριση / μείωση τιμών / δημιουργία θέσεων εργασίας. Να τι προτείνουμε:
Σκουπίδια : ένας κρυμμένος θησαυρός
Η ΔΙΑΔΥΜΑ εγκατέστησε πριν από μια πενταετία έναν από τους πρώτους ΧΥΤΑ της χώρας, αλλά η μέθοδος των ΧΥΤΑ θεωρείται παρωχημένη εδώ και χρόνια.
Η ταφή των απορριμμάτων δεν είναι πια «επίτευγμα». Σήμερα το κύριο μέτωπο είναι η ΜΕΙΩΣΗ των σκουπιδιών. Η ΠΡΟΛΗΨΗ κι όχι η θεραπεία. Με βάση το ΦΕΚ 286/2-3-87 κάθε δήμος πρέπει να ανεβάσει κατακόρυφα τα ποσοστά ανακύκλωσης (60%) στις συσκευασίες μέχρι το τέλος του 2011. Στην Ευρώπη όσοι θέλουν να κερδίσουν τον τίτλο του πράσινου δήμου βάζουν ως στόχο τη μηδενική παραγωγή αποβλήτων (zero waste) ως το 2020.
Η Ευρωπαϊκή στρατηγική διαχείρισης των αποβλήτων επιβάλει κατά σειρά: α) πρόληψη, β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, γ) ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, πχ ενέργειας και ε) ταφή ενός ελάχιστου κλάσματος 7-10%.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Η ΔΙΑΔΥΜΑ να προχωρήσει άμεσα το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αστικών Απορριμμάτων, αποκλείοντας τεχνολογίες επικίνδυνες όπως η καύση. Να προτάξει την ανακύκλωση στην πηγή, την κομποστοποίηση των οργανικών υλικών στο σπίτι, στη γειτονιά και στο δήμο, την επαναχρησιμοποίηση των υλικών κατεδαφίσεων (μπάζων). Στους τομείς αυτούς ο Δήμος Κοζάνης δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτε, εκτός μιας μέτριας ανακύκλωσης στα «εύκολα» υλικά.
Πρόσθετα πιλοτικά προγράμματα: α) Δωρεάν παροχή κάδων κομποστοποίησης για κήπους και για μπαλκόνια με χρηματοδότηση από υπάρχοντα ευρωπαϊκά προγράμματα β) Συνεργασία με ΔΕΗ για απορρόφηση μεγάλων ποσοτήτων κομποστ στις εργασίες αποκατάστασης εδαφών (Ανάπτυξη σχετικής τεχνολογίας, δίκτυο μεταφοράς κομποστ από άλλες περιοχές, θέσεις εργασίας) γ) Συλλογή τηγανόλαδων και μετατροπή τους σε βιοντήζελ για τα δημοτικά οχήματα. δ) Έξυπνες καμπάνιες ευαισθητοποίησης των πολιτών.
2. Να προωθήσουμε την ιδέα για νέο τρόπο χρέωσης των τελών καθαριότητας με βάση τον κανόνα «πληρώνω ανάλογα με το τι πετάω» (pay as you throw) και όχι με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου. Αυτό ισχύει σε πρωτοπόρους δήμους της Ευρώπης Έτσι δίνονται οικονομικά κίνητρα στους πολίτες να μειώνουν τα απορρίμματα τους και να επιλέγουν προϊόντα φιλικά στο περιβάλλον με λιγότερη ή καθόλου συσκευασία, πολλαπλές χρήσεις κλπ. Ο Δήμος Κοζάνης μπορεί να εφαρμόσει σχετικό πιλοτικό πρόγραμμα και να συνταχτεί με άλλους δήμους για τη νομοθετική προώθηση του θέματος καθώς και για την θεσμοθέτηση πράσινων φόρων σε ρυπογόνες συσκευασίες (πχ πλαστική σακούλα).
3. Συχνότερο πλύσιμο των δρόμων που είναι συνήθως βρώμικοι λόγω και της σκόνης & τέφρας από ΔΕΗ. Να απαιτηθεί συμμετοχή της ΔΕΗ στο επιπλέον κόστος πλύσης με βάση το γεγονός ότι περίπου το 40% των αιωρουμένων σωματιδίων προέρχεται από εκεί.
4. Να δώσουμε μια ακόμη πράσινη λύση στην ανεργία βλέποντας τα σκουπίδια ως ευκαιρία κι όχι ως ενόχληση. Το σύστημα διαχείρισης που προτείνουμε δημιουργεί 10πλάσιες θέσεις εργασίας σε σχέση με την ταφή ή την καύση (Στη Φλαμανδία απασχολούνται 2.800 άτομα σε 33 κέντρα επαναχρησιμοποίησης).
Μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων και «ανάκτησης» εργασίας ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ
Το 40 % των σκουπιδιών μας είναι λίπασμα (κομπόστ) !

Ύδρευση. Τα νερά μας δεν είναι «ιδιωτική δεξαμενή» της ΔΕΗ
Όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ασφαλές και φτηνό πόσιμο νερό. Τα εμφιαλωμένα (και οι τεράστιες ποσότητες πλαστικών σκουπιδιών που προκαλούν) πρέπει να φύγουν οριστικά από τη ζωή μας. Ομοίως δεν έχουν θέση και τα κρούσματα νιτρορρύπανσης που εμφανίστηκαν κατά καιρούς σε χωριά (Ποντοκώμη, Κρόκος κλπ).
• Πλήρης συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο των ελέγχων ποιότητας.
• Μέτρα και κίνητρα εξοικονόμησης, αντιμετώπιση των διαρροών του παλιού τμήματος του δικτύου. Αντικατάσταση όσων σωληνώσεων από αμιαντοτσιμέντο έχουν απομείνει.
• Μείωση της τιμής του νερού και μετακύλιση μέρους του κόστους άντλησης και μεταφοράς στη ΔΕΗ. Ήταν εγκληματική αμέλεια των Δημοτικών Αρχών το ότι δέχτηκαν αμαχητί την καταστροφή των νερών της Σαριγκιολ από τις εξορυκτικές εργασίες και δεν απαίτησαν (μέσω της ΜΠΕ των ορυχείων) να καλυφτεί από τη ΔΕΗ το επιπλέον κόστος της μεταφοράς του νερού από τους νέους υδροφορείς που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση και βάθος.

Τηλεθέρμανση. Υπάρχουν περιθώρια μείωσης της τιμής
Ομοίως είναι αναγκαία η επαναδιαπραγμάτευση της τιμής της παρεχόμενης από τη ΔΕΗ θερμικής ενέργειας. Η μείωση του ΦΠΑ στο 11% ήταν ένα θετικό βήμα. Ήρθε όμως με τεράστια καθυστέρηση, η οποία δείχνει ότι Πολιτεία και Αυτοδιοίκηση αγνοούν το εργαλείο που λέγεται ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ και ορίζει ότι τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες πρέπει να επιβραβεύονται με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, ενώ οι ρυπογόνες δραστηριότητες να «τιμωρούνται» με υψηλή φορολογία.

Τηλεθέρμανση μπορεί να υπάρξει και χωρίς τη ΔΕΗ. Ένα εναλλακτικό καύσιμο που χρησιμοποιείται πολύ είναι η βιομάζα. Προτείνουμε αυτό το σενάριο (τηλεθέρμανση με βιομάζα) για μεγάλους οικισμούς, πχ Αιανή, που είναι μακριά από τους ΑΗΣ της ΔΕΗ.
Οφέλη: φτηνότερη θέρμανση, καλλιέργεια βιομάζας (σόργο, αγριαγκινάρα) με σίγουρη απορρόφηση παραγωγής και νέες πράσινες θέσεις στον τομέα της γεωργίας.
 
Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010 12:32