Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014 10:05

Συνεδρίαση της επιτροπής Περιβάλλοντος της περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
καλεί
τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Α-νάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:
1. Αντωνιάδη Ιωάννη
2. Γιάτσιο Ιωάννη
3. Γιώσκο Νικόλαο
4. Γκερεχτέ Λάζαρο
5. Μαργαρίτη Γεώργιο
6. Νίκου Αντώνιο
7. Τοπαλίδη Στέφανο
8. Δούφλια Αγλαϊα
9. Μεντεσίδου Ελένη
10. Σημανδράκο Ευάγγελο
11. Κύρινα Αντώνιο
σε συνεδρίαση την Παρασκευή 22/8/2014 και ώρα 11:00 π.μ στην αίθουσα «Αλέξανδρος» στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π , με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού 2ης συνεδρίασης του 2014
2. Μ.Π.Ε. του έργου :«Επιφανειακή αμμοληψία σε ιδιωτική έκταση στη Δ.Κ.Μαυροχωρίου της Δ.Ε. Μα-κεδνών του Δήμου Καστοριάς, ΠΕ Καστοριάς».

3. Μ.Π.Ε. του έργου. «Φυσικό σύστημα επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων στο Δ.Δ.Νεστορίου του Δήμου Νεστορίου, ΠΕ Καστοριάς».
Εισηγήτρια των θεμάτων 2 και 3 : η κ. Μιχαλοπούλου Κων/να,Γεωπόνος με Δ βο, υπάλληλος Τμήμα τος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε Καστοριάς

4. Μ.Π.Ε. του έργου. «Υπό ίδρυση κτηνοτροφική μονάδα εκτροφής γουνοφόρων ζώων της εταιρίας ''Α-φοί Γκλιάγια Α.Β.Ε.Γ.''».
Εισηγήτρια : κ.Αδαμαντία Σκαρλάτου, Δασολόγος με Δβο, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης
5. Μ.Π.Ε. του έργου. « Υφιστάμενος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κ.ο «2136 ΜΕΛΙΤΗ» της ε-ταιρείας Wind Hellas τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε», στη θέση «Γόνιμον» του Δ.Δ Μελίτη του Δήμου Φλώρινας»
6. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) και Σχεδίου Δι-αχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ), για το έργο που αφορά : α) στην ενοποίηση των δύο ανεξάρτητων περι-βαλλοντικά αδειοδοτημένων ορυχείων (Βόρειου και Νότιου Τομέα) με αύξηση της έκτασης αυτών κατά 84.237,58 τ.μ. καθώς και των συνοδών αυτού έργων, εντός του Δημοσίου Λιγνιτωρυχείου Αχλάδας, περιοχής Τοπικών Κοινοτήτων Αχλάδας και Μελίτης, Δήμου Φλώρινας, Περιφερειακής Ενότητας Φλώ-ρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρία "ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ ΑΕ".

Εισηγητής των θεμάτων 5 και 6 : κ.Χρήστος Ιωάννου, Μηχανολόγος Μηχανικός με Δβο υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας.

Σημ : Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους στο τηλ. 2461351193- 2461350110

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού
και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Χρήστος Ευαγγέλου

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014 10:06