Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014 15:57

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σερβίων

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στον Δήμο Σερβίων – Βελβεντού με την επωνυμία Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Προσχολικής Αγωγής – Παιδείας – Κοινωνικής Μέριμνας».
2. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου για την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
3. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
4. Περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
5. Περί ορισμού προέδρου και εκπροσώπων Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
6. Περί συγκρότησης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό.
7. Περί τροποποίησης Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (άρθρο 67 παρ. 1 Π. Δ. 28/80).
8. Περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι € 5.869,41 (άρθρου 15 παρ. 14 Π.Δ 171/87).
9. Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές παραλαβής έργων του Δήμου αξίας άνω των € 5.869,41 (άρθρο 63 παρ. 2 του Π.Δ.28/80 ).
10. Περί συγκρότησης της επιτροπής του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 για τον καθορισμό του τιμήματος ακινήτων και κινητών του Δήμου.
11. Περί ορισμού δύο Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.).
12. Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή στην Α/θμια επιτροπή σταυλισμών.
13. Περί συγκρότησης της επιτροπής για τη σφράγιση των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 παρ. 7 του N.3463/2006).
14. Περί ορισμού μελών στην επιτροπή για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων (Π.Δ.270/81)
15. Περί συγκρότησης επιτροπής για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου.
16. Περί συγκρότησης επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας αγωνιστικών χώρων της Π.Ε Κοζάνης.
17. Περί ορισμού μελών του δημοτικού συμβουλίου για την επιτροπή εκτίμησης και ελέγχου καταλληλότητας ακινήτων για μίσθωση.
18. Περί συγκρότησης επιτροπής για την καταστροφή υλικού του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
19. Περί σύστασης τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών
20. Περί μεταβίβασης αρμοδιότητας χορήγησης και ανανέωσης αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και εξουσιοδότησης Δημοτικού Συμβούλου για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών και θεώρηση αδειών επαγγελματιών των Λαϊκών Αγορών και εκπροσώπηση του Δήμου στις Επιτροπές Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.
21. Περί έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με την αξιολόγηση των Δημοτικών υπαλλήλων.
22. Περί έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με τους συμβασιούχους Δημοτικούς υπαλλήλους
23. Περί έγκρισης μεταφοράς θέσης στάθμευσης των «ΤΑΞΙ».
24. Περί κάλυψης εξόδων για συμμετοχή του Δήμου στην εμποροβιοτεχνική έκθεση στα Κοίλα Κοζάνης.
25. Περί μετακίνησης Δημοτικών Συμβούλων εκτός έδρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Ζήνων ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014 15:58