Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2010 14:30

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 2 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΦΗ

Στη διενέργεια δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με κλειστές προσφορές προχωράει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, για ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων της περιοχής.

Πρώτος στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα που δε μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν αυτόνομα αφού έχουν κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λ.π, μέσα από τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κ.Η.Φ.Η. Ως αποτέλεσμα αναμένεται η επίτευξη της βελτίωσης για την ποιότητα ζωής αυτών των ατόμων με την παραμονή τους σε οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής στην οικογένειά τους, η αποφυγή ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, όπως επίσης η εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

Δεύτερος στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής στην εργασία όσων ωφελούνται έμμεσα, μέσω της ενίσχυσής τους από την παροχή φροντίδας στα ηλικιωμένα άτομα. Δηλαδή, ουσιαστικά διευκολύνεται η ενσωμάτωσή τους στο ενεργό ανθρώπινο δυναμικό συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας και δημιουργώντας μια κοινωνία ίσων ευκαιριών. Επίσης, προλαμβάνονται φαινόμενα περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνεται από τους αναδόχους, αφού δημοσιοποιηθούν με κάθε κατάλληλο μέσο και τρόπο οι ενέργειες παροχής των υπηρεσιών σύμφωνα με τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα εξειδικεύονται στις προσκλήσεις.

Τα κριτήρια για την επιλογή των έμμεσα ωφελουμένων θα είναι το οικογενειακό εισόδημα, καθώς η οικογενειακή και εργασιακή του κατάσταση, ενώ για τα εξαρτώμενα μέλη η κατάσταση υγείας, το εισόδημα και η οικογενειακή τους κατάσταση επίσης.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει πως οι άμεσα και έμμεσα ωφελούμενοι, δε θα λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλη δομή στήριξης. Επιπλέον, θα ελέγχεται περιοδικά για την καλή υλοποίηση των υποέργων και του προϋπολογισμού τους, όπως επίσης θα προχωρά σε ετήσιο απολογιστικό έλεγχο των οικονομικών του καταστάσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2010 14:31