Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 26 Μαϊος 2015 11:26

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Τετάρτη 27 Μαΐου

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνεδριάζει την Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015, και ώρα 20:00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτίριο του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Α΄ τμήματος του 20ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
2.
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Β΄ τμήματος του 20ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
3.
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
4.
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Α΄ τμήματος του 15ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
5.
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Β΄ τμήματος του 15ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
6.
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 9ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
7.
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
8.
Εξέταση αίτησης Τσαχουρίδου Ελένης για επιστροφή ποσού 104,00 € από εκμίσθωση δημοτικού χωραφιού.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
9.
Εξέταση αίτησης Μουρουζίδη Α. για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
10.
Εξέταση αίτησης της εταιρίας Μουρουζίδης Αναστάσιος & Σια Ο.Ε. για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
11.
Χορήγηση οικονομικού βοηθήματος γάμου σε άπορα κορίτσια από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ι.& Γ. Μικρού.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
12.
Τροποποίηση της σύμβασης για τη λειτουργία γραφείων πληροφόρησης συμβουλευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος 45 ΣΥΝ ΠΡΑΤΤΩ
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
13.
Συμπλήρωση –Τροποποίηση της αριθμ. 78/2015 ΑΔΣ που αφορά Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2015.
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Κουτσοσίμος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
14.
Αύξηση προϋπολογισμού ενταγμένου έργου στο ΕΑΠ 2012-2016 με τίτλο «Τοπικό Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
15.
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 26 Μαϊος 2015 11:27