Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015 18:16

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κοζάνης - Τετάρτη 26 Αυγούστου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνεδριάζει την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015, και ώρα 20:00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτίριο του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού χρήσης 2015 του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
2. Έγκριση εγγραφής του Δήμου Κοζάνης ως συνδρομητή μίας γραμμής κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
3. Έγκριση διαγραφής τιμολογίων του Δήμου Κοζάνης λόγω παραγραφής σύμφωνα με το Ν.Δ.321/1969.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
4. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στους α) Καζαντζίδου Θεοφιλία, β) Καρανίκο Χρήστο.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
5. Λύση σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και Θεοδωρίδη Αλ. Ιωάννη αναδόχου του έργου «Καθαρισμός ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών».
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
6. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 29.625 τ.μ. στην Τ.Κ. Χρωμίου με δημοπρασία.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
7. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 46.375 τ.μ. στην Τ.Κ. Κοντοβουνίου με δημοπρασία.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
8. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 29.075 τ.μ. στην Τ.Κ. Αμυγδαλιάς (οικισμών Σταυρωτής και Πύργου) με δημοπρασία.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
9. Εκμίσθωση αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 3.000 τ.μ. στην Τ.Κ. Κερασιάς με δημοπρασία.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
10. Παράταση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 42.100 τ.μ. στη Δ.Κ. Κρόκου.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
11. Εξέταση αιτήσεων των α)Παφύλη Γεωργίου του Εμμανουήλ β)Οπτικά Δαδαμόγιας Ο.Ε. και γ)Ζιάμπρας Παναγιώτης &Υιός Ο.Ε. για ανανέωση απόφασης μείωσης ενοικίων δημοτικών καταστημάτων που μισθώνουν.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
12. Έγκριση της 142/2014 Απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που αφορά «Κατανομή ειδικοτήτων προσωπικού ορισμένου χρόνου ανά υπηρεσία σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 12366/09-07-2015 έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών»
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Πεκρίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ
13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αξιοποίηση βιομάζας με τη μέθοδο της αεριοποίησης, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 100KW», στη θέση «Άνω Βερούδια» της Δ.Κ. Κρόκου».
Εισηγήτρια: κ. Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
14. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
Εισηγήτρια: κ. Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
15. Χωροθέτηση έκτασης (διαχωρισμός ζωνών και αριθμός θέσεων) για εγκατάσταση των μικροπωλητών των Καντινών, των ταβερνών και του ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ κατά την Εμποροπανήγυρη «ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ» του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
16. Έγκριση εκμίσθωσης χώρου για την εγκατάσταση και λειτουργία του Λούνα – Παρκ κατά την εμποροπανήγυρη «ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ» του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
17. Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη «ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ», του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
18. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της Εμποροπανήγυρης «ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ» για το έτος 2015 στην πόλη της Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
19. Εξέταση αίτησης του Καραγκιόζη Γρηγόριου για χορήγηση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών.
Εισηγητής: κ. Ιωάννη Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
20. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Γ' Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
21. Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Γ' Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
22. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων δ.δ. Μαυροδενδρίου»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
23. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης (οριακή προθεσμία) εκτέλεσης έργου «Πολιτιστικό Κέντρο Αργίλου»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
24. Έγκριση της αριθμ. 43/2015 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κοζάνης » προϋπολογισμού 150.000,00 €.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πυρασφάλεια Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκόβρυσης»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
26. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Διάνοιξη οδού Βαλαωρίτου».
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
27. α) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους και β) ανακοίνωση ορισμού επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αιανής»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
28. Έγκριση λύσης της από 04-03-214 σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για το 5ο υποέργο του Προγράμματος Εξοικονομώ» μεταξύ Δήμου Κοζάνης και Κωνσταντίνου Ν. Πετράκη.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
29. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015 18:19