Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010 11:27

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 41ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΕΔΡΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι.

ΛΑΜΙΑ 10-12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
 

H 41η Σύνοδος Προέδρων - Αντιπροέδρων των ΤΕΙ κατέληξε στα εξής :

 

1. Θεωρεί απαράδεκτες και δεν αποδέχεται διατάξεις σε βάρος των

πτυχιούχων ΤΕΙ σε πρόσφατα σχέδια νόμου που αφορούν στο σύστημα

επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και το

νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

Αλλαγής σχετικά με ένταξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τους

ενεργειακούς επιθεωρητές των κτιρίων τα οποία αποκλείουν τους

πτυχιούχων μας, απαιτεί την άμεση τροποποίησή τους και ζητά την άμεση

προς τούτο παρέμβαση του Πρωθυπουργού.
 

2. Αποδέχεται την εισήγηση της μικτής επιτροπής της Συνόδου για την

επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των ΤΕΙ και εμμένει στην

έκδοση των Π.Δ. όπως αυτά εγκρίθηκαν από το ΣΑΤΕ μέχρι το Δεκέμβριο

2008. Τα εν λόγω Π.Δ. με βάση του άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 3794/09

εξαιρούνται από την ανάγκη γνωμοδότησης του ΣΑΠΕ. Θεωρεί

σημαντική τη δέσμευση του κου Υφυπουργού Παιδείας Δια Βίου

Μάθησης και Θρησκευμάτων στη Σύνοδο για ολοκλήρωση της

διαμόρφωσης των Π.Δ. μέχρι τέλος Ιουνίου και την έκδοσή στους πριν την

έναρξης της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Θεωρεί επίσης σημαντική τη

δήλωση του, ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δεν θα αποδεχθεί

διαφωνία συναρμοδίων υπουργείων για συντεχνιακούς λόγους. Η Σύνοδος

θα καθορίσει τη μελλοντική στάση της από την τήρηση των παραπάνω

στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού κεκτημένου και τα Ευρωπαϊκής πρακτικής

διαφορετικά θα προσφύγει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

3. Απαιτεί την ένταξη των πτυχιούχων ΤΕΙ στο ίδιο επίπεδο με αυτό των

πτυχιούχων του Πανεπιστημιακού Τομέα ίσης διάρκειας φοίτησης.

 

4. Θεωρεί απαραίτητη τη συμμετοχή εκπροσώπων της Συνόδου σε όλες

διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού της εκπαίδευσης και έρευνας όπως

και σε επιτροπές ή όργανα λειτουργούν ή πρόκειται να συσταθούν.

 
Ο Προεδρεύων της Συνόδου
Καθ. Σταύρος Καρκάνης
Πρόεδρος ΤΕΙ Λαμίας.
 
 
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010 11:28