Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 21:36

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10

Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 1 Απριλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:

 Θέμα 1ο: Απαντήσεις σε γραπτές ερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων

(Αλτίνης Παύλος, Μεντεσίδου – Πινίδου Ελένη).

 

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

 

Θέμα 2ο: Έγκριση σχεδίων προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Οικονομικού έτους 2011.

 

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας.

 

Θέμα 3ο: Έγκριση συμμετοχής περιφερειακής ενότητας Καστοριάς στην

1η Διεθνή Έκθεση Γούνας της Αθήνας.

 

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας.

 

 

 

 

 

Θέμα 4ο: Ορισμός υπολόγου για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος Καστοριάς.

 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

 

Θέμα 5ο: Άδειες λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων.

 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας,

κ. Πασχάλης Χαρούμενος.

 

Θέμα 6ο: Έγκριση τροποποίησης κανονισμών του ΚΕΠΕ, σύμφωνα με το

πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

Εισηγήτρια: η Πρόεδρος του ΚΕΠΕ, κα Κυριακή Αποστολίδου.

 

Θέμα 7ο: Έγκριση προϋπολογισμού του ΚΕΠΕ 2011.

 

Εισηγήτρια: η Πρόεδρος του ΚΕΠΕ, κα Κυριακή Αποστολίδου.

 

Θέμα 8ο: Έγκριση ισολογισμού – έκθεση πεπραγμένων του ΚΕΠΕ 2010.

 

Εισηγήτρια: η Πρόεδρος του ΚΕΠΕ, κα Κυριακή Αποστολίδου.

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς

Πίνακας Αποδεκτών:

Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Βουλευτές  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πολιτικά Κόμματα

ΜΜΕ

 

Κοινοποίηση:

 

Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.

Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 21:38