Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016 08:31

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Τετάρτη 13 Απριλίου ώρα 7 μμ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω  τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο,  του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 

 1.  

Έγκριση της αριθμ. 8/2016 Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία  «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης» που αφορά «Έγκριση Απολογισμού έτους 2015»

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. της ΚΔΒΚ.

 1.  

Έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1.  

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Κοζάνης – ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου του Δήμου Κοζάνης  για την αναθεώρηση του Β1’ Σταδίου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης»  προϋπολογισμού  77.534,28 € και ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1.  

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Κοζάνης – ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. με αντικείμενο:

«Δημιουργία νέων κοιμητηριακών υποδομών  στο Δήμο Κοζάνης»  προϋπολογισμού  360.000,00 € και ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1.  

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Κοζάνης – Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με αντικείμενο:

«Ερευνητική συνδρομή στο Δήμο Kοζάνης για τη χάραξη δράσεων στροφής από τον κορεσμό προς τη Βιώσιμη Κινητικότητα – Πλαίσιο στρατηγικής για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε προβλήματα περιβάλλοντος και μετακινήσεων» προϋπολογισμού  104.550,00 € και ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1.  

Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1.  

Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης για την συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Ανάδειξη πέτρινων παραδοσιακών βρυσών Τ.Κ. Ξηρολίμνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1.  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Γ’ Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1.  

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή θυροφράγματος στο κανάλι ΣΟΥΛΟΥ για τη διευκόλυνση της άρδευσης ΔΕ Ελλησπόντου»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1. 10. 

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Ολοκλήρωση προγράμματος ενημέρωσης πόρτα – πόρτα στο Δήμο Κοζάνης». 

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1. 11. 

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου». 

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1. 12. 

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη». 

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1. 13. 

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Αιανής». 

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1. 14. 

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Ελίμειας». 

Εισηγήτρια: Κα Ελένη Τασοπούλου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1. 15. 

Μη παράταση άδειας εκμετάλλευσης Δημοτικού Λατομείου μαρμάρων στη θέση ¨Τρίτη Λάκκα¨ Τ.Κ. Πολυμύλου ΔΕ Ελλησπόντου Δ. Κοζάνης εμβαδού 28.097 τ.μ. που εκμεταλλεύεται η εταιρία ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΙΔΗ ΟΕ .

Εισηγητής: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1. 16. 

Έγκριση της αριθμ. 68/2016 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που αφορά «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έτους 2016 (Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2016»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Πεκρίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.

 1. 17. 

Προσθήκη κατηγορίας προϊόντων σε επαγγελματική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 18. 

Χορήγηση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών στην Πάντζιου Αικατερίνη

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 19. 

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Μπιμπίρη Αθανάσιο.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 20. 

Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG BALKAN MED και συγκεκριμένα  «Ανάπτυξη on-line πλατφόρμας που βασίζεται στο κοινό για την εφαρμογή στρατηγικών πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων»

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

 1. 21. 

Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SMART CITIES SCC-01-2016 και συγκεκριμένα  «Ολιστικό και ολοκληρωμένο μοντέλο για έξυπνες πόλεις»

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

 1. 22. 

Εξέταση αιτήματος της εταιρίας «Μαυρίδης Γρηγόριος & Σια Ο.Ε.» αναδόχου του έργου «Προμήθεια – εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 16 Φ/Β διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτήρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης» για μετάθεση χρονοδιαγράμματος του έργου έως τη σύνδεση των εγκαταστάσεων με το δίκτυο.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 23. 

Έγκριση μελέτης «Προμήθεια υγρών καυσίμων για δώδεκα μήνες για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης και των  Νομικών Προσώπων του Δήμου.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 24. 

 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016 08:34