Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016 12:41

16η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ: 16η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

 

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 19/04/2016 και ώρα 11:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση της οριστικής διακοπής εργασιών και διάλυσης της σύμβασης του έργου: «Οδοφωσμός κόμβου Μπάρας Σιάτιστας, εισόδου πόλης Γρεβενών και λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες» Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης Σιάτιστας» Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο Βόρειο Τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών 2016» προϋπολογισμού 245.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
 5. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο Νότιο Τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών 2016» προϋπολογισμού 185.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
 6. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών «Μεταφορά μαθητών που συμμετέχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2016» Π.Ε. Γρεβενών
 7. Έγκριση του από 08/04/2016 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και χαρτιού (φωτοτυπικού –fax) για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2016
 8. Έγκριση των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 39.355,18€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., περί προμήθειας πετρελαίου κίνησης για το έργο «Παράλληλα έργα αναδασμού Μακροχωρίου – Λιθιάς – Σταυροποτάμου – Μαυροκάμπου – Γέρμα – Μελά – Ποριάς – Χιλιοδένδρου – Τσάκωνης – Κρανιώνα – Αγ. Αντωνίου Ν. Καστοριάς. Διανοίξεις – βελτίωση Αγροτικών δρόμων κει ρείθρων» Π.Ε. Καστοριάς
 9. Έγκριση διενέργειας και έγκριση των όρων του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), περί προμήθειας υλικών διαγράμμισης οδού για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς
 10. Έγκριση α) αγοράς ακινήτων στη θέση «ΠΑΤΩΜΑΤΑ» Δήμου Γρεβενών και β) δαπανών και διάθεσης πιστώσεων εξαγοράς των ακινήτων» Π.Ε. Γρεβενών
 11. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Αγορά υλικών σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης»
 12. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης»
 13. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Π.Ε. Καστοριάς
 14. Έγκριση διορισμού δικηγόρου επί αγωγής πρώην υπαλλήλων του πρώην ΚΕΚ Ν. Γρεβενών» Π.Ε. Γρεβενών
 15. Έγκριση ανάληψης για ορισμό δικηγόρου εκ μέρους της Π.Ε. Γρεβενών
 16. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 17. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 18. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για γνωμοδότης και έγκριση δαπάνης
 19. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 20. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 21. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 22. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 23. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 24. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 25. Έγκριση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2015-2016
 26. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών ειδών Η/Υ Π.Ε. Φλώρινας
 27. Έγκριση εξουσιοδότησης των υπηρεσιών του Οργανισμού του Ο.Α.Ε.Δ. για τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών έτους 2015
 28. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια υλικών – μικροϋλικών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Έδρας και ορισμός υπολόγου
 29. Έγκριση ορισμού υπολόγου για την καταβολή δαπάνης υπέρ ΔΕΔΔΗΕ Π.Ε. Γρεβενών
 30. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνηση στου Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού Π.Δ.Μ.
 31. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 32. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «Άλωση της Πόλης» με τον Μικρασιατικό Σύλλογο Π.Ε. Κοζάνης
 33. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε.Κοζάνης στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης φιλανθρωπικού χαρακτήρα STREET RELAYS με τον Φιλαθλητικό Σύλλογο Κλασικού Αθλητισμού Κοζάνης
 34. Έγκριση δαπάνης για την αγορά εισιτηρίων του ετήσιου Αγώνα Αγάπης που διοργανώνει ο Σύλλογος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Κοζάνης
 35. Έγκριση δαπάνης για το έργο «Υποδομές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας της Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης»
 36. Έγκριση δαπάνης για το έργο «Επείγουσες εργασίες συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2016»
 37. Έγκριση δαπάνης για την οικονομική αποκατάσταση δύο υπαλλήλων της Π.Ε. Καστοριάς που τέθηκαν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητας κατ΄ εφαρμογή των παρ. 1γ και 2 του αρ. 33 του ν. 4024/2011 σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 3354/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
 38. Έγκριση δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2015-2016
 39.  Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 40. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 41. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 42. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ύψους 5.000,00 € για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Π.Ε. Γρεβενών
 43. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 44.  Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 45. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 46. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 47. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 48. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 49. Έγκριση των τευχών δημοπράτησης για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο με αντικείμενο την «Επιστημονική, Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη των Κεντρικών και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Περιφέρειας δια τον Συντονισμό και Προώθηση της Αποτελεσματικής Υλοποίησης των Δράσεων του ΤΕΒΑ στην ΠΔΜ έτους 2016, καθώς και την Προετοιμασία των δράσεων έτους 2017»

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016 12:44