Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 13 Μαϊος 2016 18:56

Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής του δήμου Κοζάνης

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. 6η Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2016.

 

  1. 9η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 464.458,68 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.

 

  1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος για την «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργων Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ και αριθμό μελέτης 3/2016 – Λήψη απόφασης

 

  1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος για την «Προμήθεια ανταλλακτικών – μπαταριών-αναλώσιμων οχημάτων», προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 1/2016.

 

  1. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης - καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – για την «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης » προϋπολογισμού 31.913,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 10/2016 – Ψήφιση πίστωσης.

 

  1. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης - καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – για την «Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων» προϋπολογισμού 49.992,79 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 10/2016 – Ψήφιση πίστωσης.

 

  1. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Κοζάνης, που βρίσκεται επί της Πλ 28ης Οκτωβρίου 7 στην πόλη της Κοζάνης το οποίο  αποτελείται α) από ισόγειο χώρο εμβαδού 31,84 τ.μ , β) υπόγειο εμβαδού 29,93 τ.μ. και γ) όροφο – πατάρι εμβαδού 16,00 τ.μ.

 

  1. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών οικισμών» προϋπολογισμού 800.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 24/2016 - Ψήφιση πίστωσης.

 

 

  1. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων Αιανής» προϋπολογισμού 31.980,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 34/2016 - Ψήφιση πίστωσης.

 

10. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 62.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 41/2015 - Ψήφιση πίστωσης.

 

11. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Κοιμητηρίων» προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 33/2016 - Ψήφιση πίστωσης.

 

12. Έγκριση ή μη με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης 5Χ5 στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 8/2016 - Ψήφιση πίστωσης. 

 

13. Έγκριση ή μη με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Δημ. Σχολείου Χ. Μούκα» προϋπολογισμού 9.999,84 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 9/2016 - Ψήφιση πίστωσης. 

 

14. Αποδοχή ή μη της με αριθμ. 15891/15.04.2016 αίτησης του Γεωργίου Γκάγκαλη & Κλ/μων Θωμά Γκάγκαλη «περί επικαιροποίησης της με αριθμό 16/2016 απόφασης της πρώην Δημαρχιακής Επιτροπής  για Καταβολή ποσού 1.424,08 ευρώ στους Θωμά, Στέλλα, Γεώργιο & Ελένη Γκάγκαλη λόγω διαφοράς τιμής μονάδος της εισφοράς σε χρήμα από την ιδιοκτησία με  Κ.Α. 020282 στο Ο.Τ. 644 της περιοχής ¨ΣΚ΄ΡΚΑ ΑΓ. ΝΙΚΑΝΟΡΑ¨ και της με Κ.Α. Ν010730 στο Ο.Τ. 704.

 

15. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 18635/09.05.2016 αίτησης των α) κ. Τζέλλου Γεωργίου του Νικολάου και β) Καραπάτσιου Ευαγγέλου του Παντελή, για νομική εκπροσώπηση ως πρώην Αντιδήμαρχοι του Δήμου Κοζάνης ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κοζάνης.

 

16. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

 

        

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

       Κοζάνη,  12 Μαΐου 2016

                  

 

         Γρηγοριάδης  Ιωάννης

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

Ιωαννίδης Ελευθέριος

Δήμαρχος Κοζάνης

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 13 Μαϊος 2016 18:57