Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 31 Μαϊος 2016 09:57

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την Τρίτη 31 Μαΐου 2016 και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. 7η Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2016.

 

  1. 10η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 153.396,50 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.

 

  1. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 20158/18.05.2016 ένστασης της εταιρίας «ΠΛΟΣΚΑΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» κατά του από 16.05.2016 Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών δόμησης» προϋπολογισμού 49.999,98 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 11/2016

 

  1. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 20546/20.05.2016 ένστασης της εταιρίας «ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ» κατά του από 12.05.2016 Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Κοζάνης  » προϋπολογισμού 78.499,37 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 4/2016

 

  1. Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Παροχή ασφαλιστικών συμβολαίων για οχήματα και μηχανήματα» προϋπολογισμού 28.194,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 24/2016 – Ψήφιση πίστωσης.

 

  1. Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Παροχή υπηρεσιών στείρωσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων   συντροφιάς και επίβλεψης λειτουργίας ενδιαιτήματος Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 22.457,34 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 13/2016 – Ψήφιση πίστωσης.

 

  1. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2015 του Κληροδοτήματος ¨Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨

 

  1. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού εσόδων–εξόδων οικ. έτους 2015 του Κληροδοτήματος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨

 

  1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

        

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

       Κοζάνη,  27 Μαΐου 2016

                  

 

         Γρηγοριάδης  Ιωάννης

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

Ιωαννίδης Ελευθέριος

Δήμαρχος Κοζάνης

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 31 Μαϊος 2016 09:58