Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σάββατο, 16 Ιουλίου 2016 09:01

30η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 18/07/2016 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση καθαρισμός γεωφράγματος Αμυγδαλιών» προϋπολογισμού 170.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
 3. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Καρπερού» προϋπολογισμού 104.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
 4. Συμπληρωματική επανέγκριση δαπάνης υλοποίησης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών Ε.Ο. Δικτύου Π.Ε. Καστοριάς», για το οικονομικό έτος 2016
 5. Έγκριση δαπάνης πληρωμής 9ου λογαριασμού μελέτης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Κομνηνάδων» Π.Ε. Καστοριάς
 6. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Επισκευή – συντήρηση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο διοίκησης της ΠΔΜ, στη ΖΕΠ Κοζάνης
 7. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού τηλεφωνίας ΡΒΧ στο κτίριο Διοίκησης της ΠΔΜ
 8. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλων προσφορών πρόχειρου διαγωνισμού για την Επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τον συντονισμό και προώθηση της αποτελεσματικής υλοποίησης των δράσεων του ΤΕΒΑ στην Π.Δ.Μ. του έτους 2016, καθώς και την προετοιμασία των δράσεων έτους 2017
 9. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλων προσφορών του διαγωνισμού της ετήσιας ασφάλισης των επιβατικών οχημάτων και των οχημάτων έργου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – έδρας
 10. Έγκριση του από 06/07/2016 πρακτικού του Ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 9.000 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης, 8.000 κιλών κίτρινου ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης, 5.500 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων διαγράμμισης και 500 λίτρων διαλυτικού για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς, ποσού 55.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 11. Έγκριση δαπάνης και προδέσμευση πίστωσης για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ποσού 175.750,14 ευρώ για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2017
 12. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 13. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 14. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια διαφόρων ειδών και τροφίμων για την κάλυψη αναγκών των Παραθαλάσσιων Κατασκηνώσεων της Στέγης του Παιδιού «ο Άγιος Στυλιανός» Π.Ε. Κοζάνης
 15. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος Γαλατινής
 16. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 17. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 18. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 1ου Ετήσιου Πανελλήνιου ανταμώματος Σαρακατσαναίων του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Δυτικής Μακεδονίας «Ο ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ» στη Βίγλα Πισοδερίου Φλώρινας
 19. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Α.Μ.Σ. «ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ» Τροπαιούχου στον Τροπαιούχο
 20. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμή των αποδήμων του Μ.Ε.Α. Συλλόγου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ»
 21. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης 6ης Γιορτής Πατάτας του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αναγέννηση» Αμμοχωρίου στον ταμιευτήρα υδάτων (λίμνη) στα όρια της κτηματικής περιοχής Αμμοχωρίου – Μεσονησίου
 22. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Ροδώνα «ΓΚΙΟΥΛΕΝΤΖΑ» στο Ροδώνα
 23. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 24. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 25. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών
 26. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς
 27. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Εντεταλμένου Συμβούλου σε θέματα Διακρατικών Προγραμμάτων κας Κούσκουρα Αμαλίας
 28. Έγκριση αποδοχής δωρεάς από την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. για την εκτέλεση αποκλειστικά έργων της Π.Ε. Φλώρινας
 29. Έγκριση δαπάνης για περιπτώσεις θανάτωσης ζώων για Τρομώδη νόσο των προβάτων και Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών
 30. Έγκριση δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2015-2016
 31. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Χριστοφορίδη Γεώργιου
 32. Έγκριση του Νο 15/16 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της μειοδότριας εταιρίας ΤΕΪΛΟΡΣ Συμβουλευτική Βιομηχανική Ε.Π.Ε. στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός με την αριθ. 1190/12-1-2016 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, για την προμήθεια «Λευκού Ακρυλικού Χρώματος Διαγράμμισης και Υαλοσφαιριδίων για την οριζόντια σήμανση του Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας»
 33. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο «Το Απόζαρι» Π.Ε. Καστοριάς
 34. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως συνδιοργανωτές στις εκδήλωση του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου «Η Πρόοδος»

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας 

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 16 Ιουλίου 2016 09:02