Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016 14:33

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

29-07-2016

 

 

ΗΜΕΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

 

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

14:45

 

 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

15:00

 

 

ΤΟΠΟΣ

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω  τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο,  του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 

 1.  

Υπογραφή προσυμφώνου, παραχώρησης της έκτασης του Ο.Σ.Ε. στο Δήμο Κοζάνης, Εισηγητές: κ.κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης και Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1.  

Τροποποίηση της αριθμ. 416/2014 Α.Δ.Σ. «Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης» λόγω παραίτησης του δημότη Χαϊτίδη Γεώργιου».

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

 1.  

Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στα Ο.Τ. 203, 608, 642α , 644, 654.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1.  

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Κοζάνης».

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1.  

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αναδιαμορφώσεις και ανακατασκευές υποδομών».

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1.  

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές ΔΕ Ελλησπόντου, Υψηλάντη, Αιανής, Ελίμειας».

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1.  

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου:  Αποκατάσταση Δημοτικών Κτιρίων    

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1.  

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου:  Κατασκευή Τεχνικών Έργων

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1.  

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου:  Ενεργειακή Αναβάθμιση Αίθουσας Τέχνης

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 10.  

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Οικιστική Αναβάθμιση Οικισμών ΔΕ Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 11.  

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου:  Συντήρηση Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων & Λοιπών Κτιρίων ΤΚ Αγίου Δημητρίου

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 12.  

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου:  Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 13.  

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση- Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Χαραυγής

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 14.  

Τροποποίηση Αναμόρφωση –Προϋπολογισμού έτους 2016.

 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 15.  

Διαγραφή ποσού λόγω λύσης μισθωτικής Σύμβασης δημοτικού καταστήματος.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 16.  

Ανανέωση παραγωγικής άδειας της Σακαρίδου Κων/νιάς. 

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 17.  

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 18.  

 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016 14:34