Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σάββατο, 03 Σεπτεμβρίου 2016 16:59

36η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 05/09/2016 και ώρα 11:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Οικονομικού Έτους 2017
 3. Τροποποίηση της αριθμ.1284/16 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια και μεταφορά 1.300 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης, προϋπολογισμού  110.700,00 € (συμπ. ΦΠΑ)»
 4. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση μνημείων (επικάλυψη τρούλου Ιερού ναού Αγίου Γεωργίου οροπεδίου Γρεβενών)» προϋπολογισμού  24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ Π.Ε. Γρεβενών
 5. Έγκριση έκπτωσης αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση α) συστήματος (αστικού εξοπλισμού) φόρτισης ποδηλάτων με χρήση Φ/Β β) Ηλεκτρικών ποδηλάτων γ) Βάσης στάθμευσης για τα συμβατικά ποδήλατα δ) Συμβατικών ποδηλάτων Π.Ε. Καστοριάς
 6. Έγκριση μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2016-2017, με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) συνολικού προϋπολογισμού 130.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
 7. Έγκριση της διενέργειας δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς μη εμπορεύσιμου αλατιού για την κάλυψη αναγκών αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού χειμερινής περιόδου 2016-2017 στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φλώρινας και έγκριση των όρων της διακήρυξης
 8. Έγκριση με ανάθεση, ύστερα από αξιολόγηση μέχρι τριών προσφορών, ανάδειξης αναδόχου για την ασφάλιση των επιβατικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Π.Ε Φλώρινας για το χρονικό διάστημα 2016-2017
 9. Έγκριση με ανάθεση, ύστερα από αξιολόγηση μέχρι τριών προσφορών, ανάδειξης αναδόχου προμήθειας υλικού-πινακίδων σήμανσης οδικού δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση του Νο.18 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της AGUASTAR ΑΒΕΕ στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός με την αριθμ. 1408/16 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στα  πλαίσια του Πρόχειρου Διαγωνισμού 4/2016 με αριθμ.πρωτ.75919/2382/7-6-2016 για την «προμήθεια και εγκατάσταση ομβροδεξαμενής στον βοσκότοπο΄΄Σφήκα΄΄ καθώς και την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού Π.Ε. Φλώρινας
 11. Έγκριση ή μη του από 24/08/2016 πρακτικού του Ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 9.000 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης, 8.000 κιλών κίτρινου ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης, 5.500 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων διαγράμμισης και 500 λίτρων διαλυτικού για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς, ποσού 55.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
 12. Έγκριση ή μη του πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων των προδικαστικών προσφυγών των εταιρειών 1. ΠΕΤΣΙΟΣ Γ.ΧΑΛΙΑΜΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 2. Κ/Ξ ΡΙΚΙΑ-KIEFER ΤΕΚ ΕΠΕ κατά της αριθμ. 33/1429/2-8-2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
 13. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε δράση στη ΔΕΘ με τίτλο «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Ελληνικής Γούνας 2016-2020»
 14. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για το πρόγραμμα Επικοινωνιακής Προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών
 15. Ανάκληση της με αριθμ.1107/26/21-6-2016 απόφασης της Π.Ε. Φλώρινας
 16. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 17. Έγκριση δαπάνης για παραγωγή και έκδοση πονήματος παραμυθιών των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Βελβντού
 18. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 19. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 20. Έγκριση πληρωμής δαπανών  Π.Ε. Γρεβενών
 21. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 22. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής
 23. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 24. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Αγορά ηλεκτρονικών πινακίδων ένδειξης ταχύτητας οχημάτων στον Επαρχιακό Δρόμο Κοζάνης Αιανής (Τ.Κ. Λευκόβρυσης)»
 25. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός φερτών υλικών στις όχθες του ρέματος Τ.Κ. Κρανιδίων του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού»
 26. Διάθεση πίστωση για το έργο «Επισκευή και συντήρηση τμήματος στέγης του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης»
 27. Έγκριση της μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2016-2017, με περίπου Ειδικά Μαθητικά Δελτία από τα ΚΤΕΛ Αστικών Ν. Φλώρινας και την διάθεση πίστωσης
 28. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού για την Επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τον συντονισμό και προώθηση της αποτελεσματικής υλοποίησης των δράσεων του ΤΕΒΑ στην Π.Δ.Μ. του έτους 2016 καθώς και την προετοιμασία των δράσεων έτους 2017
 29. Έγκριση πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε. Γρεβενών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας 

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 03 Σεπτεμβρίου 2016 17:02