Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016 17:24

38η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 19/09/2016 και ώρα 10:30στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για τη σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: «Προσωρινή αποκατάσταση βλαβών λόγω ανωτέρας βίας» του έργου «Αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολίσθησης από τη ΧΘ 113+000 έως τη ΧΘ 113+200 στην Ε.Ο. Κοζάνης Ιωαννίνων» Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου: ΣΑΕΠ 541 Προσωρινή αποκατάσταση βλαβών λόγω ανωτέρας βίας» του έργου «Αποκατάσταση και σταθεροποίηση βλαβών λόγω ανωτέρας βίας» του έργου «Αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολίσθησης από τη ΧΘ 113+00 έως τη ΧΘ 113+200» στην Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων Π.Δ.Μ.
 4. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (Κ.Ε.2013ΕΠ00580064) «Βελτίωση Κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης» Π.Δ.Μ
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών στον ηλεκτροφωτισμό» Π.Ε. Κοζάνης
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οριζόντια και Κατακόρυφη σήμανση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2015»
 7. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμημάτων της επαρχιακής οδού Νο 20 από το Αμύνταιο έως τα όρια του Ν. Καστοριάς» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Παράταση προθεσμίας έργου: «Κατασκευή αντιπλημμυρικού τοιχίου στον χείμαρρο Ακρίτα» Π.Ε. Φλώρινας
 9. Παράταση προθεσμίας έργου: «Κατασκευή 5Χ5 στον αύλειο χώρο του Οικοτροφείου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 10. Παράταση προθεσμίας έργου: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Σιταριάς έως Τ.Κ. Παλαίστρας» Π.Ε. Φλώρινας
 11. Παράταση προθεσμίας έργου: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Τροπαιούχου έως Τ.Κ. Μεσονησίου» Π.Ε. Φλώρινας
 12. Παράταση προθεσμίας έργου: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Καλλινίκης έως Τ.Κ. Παπαγιάννη» Π.Ε. Φλώρινας
 13. Έγκριση του πρακτικού Ι του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 14. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 17η/2016
 15. Έγκριση του από 12/09/2016 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια και μεταφορά 650 τόνων αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2016, ποσού 55.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 16. Έγκριση του από 13/09/2016 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για τα το σχολικό έτος 2016-2017, συνολικού προϋπολογισμού 1.271.229,83 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)
 17. Έγκριση ενεργοποίησης συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας και έγκριση δαπάνης
 18. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια από την πλευρά της Π.Ε. Κοζάνης 10 λαμπτήρων προβολής τα οποία θα διατεθούν στο Λιάπειο Στάδιο για τις προπονητικές ανάγκες των αθλητών της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Κοίλων Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης, στην εκδήλωση με την ονομασία 16η «Γιορτή Κρασιού», που διοργανώνει ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάσματος Βοΐου «Ο Άγιος Αθανάσιος»
 20. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια από πλευράς της Π.Ε. Κοζάνης ξυλείας για την αντικατάσταση στέγης στο παρεκκλήσιο Αγίου Γεωργίου Εράτυρας
 21. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή εκτιμητή για την σύνταξη τεχνικών εκθέσεων εκτίμησης αγροτεμαχίων για το έργο «Διευθέτηση κοίτης πεδινής διαδρομής χειμάρρου Θολόλακκα Βελβεντού»
 22. Έγκριση δαπάνης για αγορά υλικών σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπάνης για το έργο «Διευθέτηση ρέματος Τ.Κ. Κρανιδίων» Π.Ε. Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπάνης που αφορά ετήσιο σεμινάριο για πιστοποίηση Προϊσταμένων Π.Ε. Κοζάνης
 25. Έγκριση δαπάνης και προδέσμευση πίστωσης για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ποσού 59.000,00 ευρώ για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2017
 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 28. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 29. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 30. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 31. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας – Πολιτισμού - Τουρισμού
 32. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Δασκαλόπουλου Αντώνιου
 33. Γνωμοδότηση δικηγόρου και έγκριση δαπάνης

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016 17:26