Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016 17:29

Συνεδρίαση της Οικονομικης Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης

  

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 

 Πληρ. : Γρηγοριάδης Ιωάννης                             Προς :  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

1

Βαλαή Γεώργιο

2

Γκούμα Βασίλειο (Λάκη)

3

Λαβαντσιώτη Γεώργιο

4

Λιάκο Ευθύμιο (Θέμη)  

5

Σιώμο Νικόλαο

6

Μαλούτα Λάζαρο

7

Καραπάτσιο Ευάγγελο

8

Γκουτζηκώστα Γεώργιο

                                                     

                                                            Κοιν.: 1) κ. Δεληγιάννη Ιωάννη,   

                                                                     2) κ. Κύργια Κων/νο

                                                                     3) κ. Μπουγιοτόπουλο Β. Γ.Γ. του Δήμου

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) τη Δευτέρα  19 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του χώρου που θα τελεσθεί η ετήσια εμποροπανήγυρη του Δήμου "ΝΙΑΗΜΕΡΟΣ 2016" για την εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ.

 

 1. Άσκηση ή μη προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης  κατά της με αριθμό πρωτ. 119024/12.08.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με ακύρωση διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4264/2016, στον κ. Βασίλειο Μπέλτσο  του Ευαγγέλου.

 

 1. Άσκηση ή μη προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης  κατά της με αριθμό πρωτ. 122232/22.08.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με ακύρωση διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4264/2016, στον κ. Κων/νο Φούνταλη του Δημητρίου.

 

 1. Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου «Γήπεδα 5Χ5 στην πόλη της Κοζάνης» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 61/2016.

 

 1. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση - Συντήρηση Κοινοχρήστων χώρων  Δ.Ε. Ελλησπόντου» προϋπολογισμού 3.999,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 94/2016 - Ψήφιση πίστωσης. 

 

 1. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση- Επισκευή  Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Ελλησπόντου» προϋπολογισμού 3.999,98 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 92/2016 - Ψήφιση πίστωσης. 

 

 1. Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση- Επισκευή  Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Ελίμειας» προϋπολογισμού 4.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 91/2016 - Ψήφιση πίστωσης. 

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολικού αγροτεμαχίου Ε=15,937 στρεμμάτων που βρίσκεται εντός του αγροκτήματος του Οικισμού Σκάφης της Τοπικής Κοινότητας Καπνοχωρίου του Δήμου Κοζάνης - Λήψη απόφασης

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, Ε= 19,692 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Λιβερών του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, Ε= 29,338 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, Ε= 7,820 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Ροδιανής του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, Ε= 37,250 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, Ε= 42,100 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Δημοτικής Κοινότητας Κρόκου του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, Ε= 50,850 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Σιδερών του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, Ε= 14,634 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, Ε= 12,250 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Πολυμύλου του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, Ε= 440,00 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, Ε= 33,800 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλιάς του Δήμου Κοζάνης.

 

 1. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, Ε= 441,80 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Άνω Κώμης του Δήμου Κοζάνης.

 

20. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

        

 

 

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

       Κοζάνη,  15 Σεπτεμβρίου 2016

                  

 

 

           Γρηγοριάδης  Ιωάννης

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

Ιωαννίδης Ελευθέριος

Δήμαρχος Κοζάνης

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016 17:31