Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2016 08:57

Συνεδρίαση της Οικονομικης Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης

Τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. 15η Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2016.

 

 1. 21η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 205.114,66 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016.

 

 1. Έγκριση ή μη της μελέτης και του καθορισμού των  όρων της διενέργειας ανοιχτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας που αφορά την «περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων με αριθμό μελέτης 11/2016.

 

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολικών αγροτεμαχίων Ε= 14,634 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας του Δήμου Κοζάνης- Λήψη απόφασης.

 

 1. Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 49752/24.10.2016 αίτησης του κ. Παναγιώτη Αποστολίδη του Ιωάννη, για νομική εκπροσώπηση του πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου Κοζάνης ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κοζάνης.

 

 1. Τροποποίηση της με αριθμό 407/2015 απόφασης της οικονομικής Επιτροπής «περί ανακαθορισμού ή μη του τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών (παρ. 4 του άρθρου 13 του Β.Δ. της 24-9/ 20.10.1958), για το έτος 2016».

 

 1. Τροποποίηση της με αριθμό 242/2016 απόφασης της οικονομικής Επιτροπής «περί ανακαθορισμού ή μη του τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών (παρ. 4 του άρθρου 13 του Β.Δ. της 24-9/ 20.10.1958), για το έτος 2017».

 

 1. 5η Απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου, τακτική υπάλληλο του Δήμου, για το ένταλμα προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμό 186/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων περιόδου Ιουλίου – Αυγούστου 2016).

 

 1. 6η Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2016 στην κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου τακτική υπάλληλο του Δήμου, για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων περιόδου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2016 - Ψήφιση πίστωσης.

 

 1. 2η Απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου, τακτική υπάλληλο του Δήμου, για το ένταλμα προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμό 161/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (για την πληρωμή βοηθήματος πρώτων κοινωνικών βοηθειών).

 

 1. 3η Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2016 στην κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου τακτική υπάλληλο του Δήμου για την πληρωμή βοηθήματος πρώτων κοινωνικών βοηθειών - Ψήφιση πίστωσης.

 

 1. Αποδοχή ή μη δωρεάς παραχώρησης εξοπλισμού για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Κοζάνης από τη Δ.Ε.Π.Ε.ΠΟ.Κ. Α.Ε,. 

 

 1. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 

        

 

 

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

 Κοζάνη,  27 Οκτωβρίου  2016

                  

 

 

     Γρηγοριάδης  Ιωάννης

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 

Ιωαννίδης Ελευθέριος

Δήμαρχος Κοζάνης

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2016 08:59