Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 04 Νοεμβρίου 2016 07:22

45η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 07/11/2016 και ώρα 09:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση των πρακτικών ΙΙ & ΙΙΙ του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας της υπ’ αριθμ. 1444487/2742/23-11-2015 Σύμβασης για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για την συντήρηση και τον αποχιονισμό του επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς
 4. Ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τα εργοτάξια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρασα: α) Κοζάνη (Πεντάλοφο), β) στη Φλώρινα και γ) στα Γρεβενά
 5. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορούν στον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια χιλίων διακοσίων (1.200) τόνων βιομηχανικού αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού Π.Ε. Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2016-2017»
 6. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικής προσφοράς που αφορούν στον «Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών, για τη σχολική περίοδο 2016-2017» συνολικού προϋπολογισμού 1.851.500,77 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 7. Έγκριση ανάθεσης της μεταφοράς αλατιού για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Γρεβενών περιόδου 2016-2017 λόγω παγετού και χιονοπτώσεων
 8. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας που εκτελεί οδηγός ταξί, στον οποίο κατακυρώθηκε με την αριθμ. 1727/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 9. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 10. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 11. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.149.944,50 € του προγράμματος ΕΣΠΑ-ΣΑΕ 2751 – Υποδομές, μεταφορές περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη για την πληρωμή του έργου «Εξυγίανση, αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ κατασκευή ΧΥΤΑΜ»
 12. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την εκπλήρωση της διαδικασίας για την απόκτηση κωδικού ελέγχου επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP) και ορισμός υπολόγου
 13. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου και ρόλων ασφαλείας στο Αρχοντικό Ρόντση» Π.Ε. Καστοριάς
 14. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της ΠΔΜ στη διεθνή τουριστική έκθεση Philoxenia 2016
 15. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 16. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 17. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 18. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Γρεβενών
 19. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 20. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της προετοιμασίας και της διοργάνωσης 2 φιλικών αγώνων με την εθνική ομάδα του Ισραήλ ενόψει των προκριματικών αγώνων του Παγκόσμιου πρωταθλήματος που θα διεξαχθούν 25-27 Νοεμβρίου στη Σλοβακία, της «Ο.Χ.Ε.» Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος, στην πόλη του Αμυνταίου από 16 Νοεμβρίου έως 24 Νοεμβρίου
 21. Έγκριση δαπάνης για την διαφημιστική προβολή της Π.Ε. Φλώρινας 2016
 22. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας
 23. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας
 24. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 25. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 26. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 27. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς  

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 04 Νοεμβρίου 2016 07:23