Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 13 Μαϊος 2011 16:29

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης

 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1. Συζήτηση για τα οικονομικά του Δήμου Κοζάνης μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών για ένταξη υπερχρεωμένων δήμων σε καθεστώς εξυγίανσης.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
2. Συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
3. Έγκριση της αριθμ. 1/2011 Α.Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ελλησπόντου που αφορά «Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού έτους 2010»
Εισηγητής: κ. Χάρης Γελαδάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.
4. Έγκριση της αριθμ. 56/2011 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που αφορά «Μερική έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης χρονικής διάρκειας στη ΔΕΥΑΚ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ
5. Παραχώρηση ή μη της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβ. 179,59 τ.μ. στη ΔΕΥΑΚ για κατασκευή βοηθητικού αντλιοστασίου τηλεθέρμανσης
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Παφίλης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.
6. Συναίνεση ή μη του δημοτικού συμβουλίου για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης εμβ. 5.000,00 τ.μ. του αγροκτήματος Ξηρολίμνης, για ίδρυση σταβλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητές: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Αντ/ρχος Κοζάνης, κ. Κυριαζίδης Φίλιππος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ξηρολίμνης.
7. Α)Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων, Β)Έγκριση Α.Π.Ε., Γ)Παράταση περαίωσης διαφόρων έργων, Δ)Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.
Εισηγητής: κ. Ε. Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
8. Α)Αποδοχή διαφόρων ποσών, Β)Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων, Γ)Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2011.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα (Νούλα) Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
9. Έγκριση χορήγησης αδειών:
Α) Υπηρεσιών διαδικτύου
Β)Τεχνικών παιγνίων
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
10. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και τη Δευτέρα 16-05-2011, τις ώρες από 17:00 έως 19:00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 13 Μαϊος 2011 16:31