Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2016 15:21

49η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 05/12/2016 και ώρα 11:30στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση παραχώρησης χρήσης υπηρεσιακού οχήματος της Δ.Τ.Ε.(έδρας) της Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση προδέσμευσης πίστωσης οικ.έτους 2017 και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης των υπηρεσιών της Π.Ε.Κοζάνης για το έτος 2017
 4. Έγκριση προδέσμευσης πίστωσης οικ.έτους 2017 και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρας  για το έτος 2017
 5. Έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018
 6. Έγκριση ή μη του από 30-11-2016 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2017
 7. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Υπηρεσία μεταφορά και θανάτωση ζώων για τρομώδη νόσο των προβάτων και οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών»
 8. Έγκριση ή μη αναδιαμόρφωσης διαδικασίας διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού ,για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Καστοριάς,για το σχολικό έτος 2016-2017
 9. Έγκριση ένταξης δαπάνης στο πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ για το έργο : « Παράλληλα έργα αναδασμού Μακροχωρίου-Λιθιάς-Σταυροποτάμου-Μαυρικάμπου-Γέρμα-Μελά-Ποριάς-Χιλιοδένδρου-Τσάκωνης-Κρανιώνα-Αγ.Αντωνίου Ν. Καστοριάς. Διανοίξεις –βελτίωση αγροτικών δρόμων και ρείθρων Π.Ε. Καστοριάς
 10. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου : « Αποκατάσταση των κατολισθητικών προβλημάτων στην Ε.Ο. 12 Π.Ε. Καστοριάς στο τμήμα Πεύκο-Λιανοτόπι» Π.Ε. Καστοριάς
 11. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων προδικαστικών προσφυγών Π.Ε. Γρεβενών
 12. Έγκριση ΧΕΠ και ορισμού υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων της Π.Ε. Γρεβενών
 13. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών υποψηφίων του Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Νέου Διοικητηρίου της Π.Ε.Κοζάνης στην Πτολεμαϊδα (περιοχή Αγροκήπιο)
 14. Έγκριση α)νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 β)πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης Π.Ε.Γρεβενών
 15. Έγκριση παράτασης συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής  Ενότητας Γρεβενών για το σχολικό έτος 2016-2017
 16. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου για την Προμήθεια Προκατασκευασμένων Οικιστικών Μονάδων Διαφόρων Τύπων Π.Ε. Φλώρινας
 17. Έγκριση μεταφοράς μαθητών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών Π.Ε. Φλώρινας
 18. Έγκριση α)της μεταφοράς της μαθήτριας με σοβαρά κινητικά προβλήματα β)της χορήγησης στην έχουσα την γονική μέριμνα γ)της δαπάνης του εν λόγω επιδόματος  για όσες μέρες η μαθήτρια παρουσιάζεται στο σχολείο και δ)της καταβολής του επιδόματος Π.Ε. Φλώρινας
 19. Έγκριση της τροποποίησης με αριθμ.1639/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ε.Φλώρινας
 20. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού ως επιχορήγηση στην Π.Δ.Μ. από τέλη περιοδικού ελέγχου μέτρων και σταθμών που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το έτος 2014 από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων
 21. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για το επιμίσθιο Ελεγκτού ιατρού στην Π.Ε. Γρεβενών
 22. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 23. Έγκριση ορισμού δικηγόρου Π.Ε.Φλώρινας
 24. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 25. Έγκριση δαπανών  Π.Ε. Κοζάνης
 26. Έγκριση δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 27. Έγκριση δαπανών  Π.Ε. Γρεβενών
 28. Έγκριση δαπάνης  Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση δαπάνης  Π.Ε. Καστοριάς
 30. Έγκριση δαπανών  Π.Ε. Καστοριάς
 31. Έγκριση δαπανών  Π.Ε. Καστοριάς
 32.  Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 33.  Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 34. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 35. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της  ΠΔΜ στις εκδηλώσεις που διοργανώνει για τα εγκαίνια του πολιτιστικού κέντρου Σερβίων στις  16-18 Δεκεμβρίου  2016
 36. Έγκριση δαπάνης οργάνωσης εκδήλωσης για την υποδοχή στο Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης όλων των συλλόγων ,φορέων ,παιδικών χορωδιών ,εκπροσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και Δημόσιας Διοίκησης ,το διάστημα Χριστούγεννα 2016-Πρωτοχρονιά 2017
 37.  Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση για τους 6ους χειμερινούς αγώνες επίδειξης Στίβου,του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας «ΠΗΓΑΣΟΣ» που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο του Δ.Α.Κ. Φλώρινας
 38. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα κ.Αργυριάδη Παντελή
 39. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2016 15:23