Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016 08:48

54η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 27/12/2016 και ώρα 11:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο Τ.Δ. Καισαρειάς Δήμου Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 3. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Τ.Κ. Άνω Υδρούσας» Π.Ε. Φλώρινας
 4. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Σιταριάς έως Τ.Κ. Παλαίστρας» Π.Ε. Φλώρινας
 5. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Προστασία πρανών – συντήρηση στοιχείων οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2015» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – επισκευή γηπέδου Τ.Κ. Φλάμπουρου» Π.Ε. Φλώρινας
 7. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων – φθορών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας» 
 8. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός κεντρικού αποστραγγιστικού καναλιού Βεύης» Π.Ε. Φλώρινας
 9. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων μεθοριακού σταθμού Κρυσταλλοπηγής Α΄ Φάση» Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση παράτασης των συμβάσεων ανοικτού διεθνή διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών για τα σχολικά έτη 2014-2016, νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2015-2016
 11. Έγκριση παράτασης του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 12. Παράταση σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 13. Έγκριση του από 9/12/2016 πρακτικού αναδιαμόρφωσης διαδικασίας διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2016-2017, συνολικού προϋπολογισμού 1.271.229,83€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)
 14. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 15. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής καταστροφής υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, φαξ, scanner κλπ της Π.Ε. Φλώρινας
 16. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό δίκτυο Καισαρείας – Αιανής»
 17. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση δρόμου σύνδεσης της εθν. Οδού Κοζάνης – Ιωαννίνων με τα όρια της Π.Ε. Γρεβενών»
 18. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 19. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής της Π.Δ.Μ. στη νομική βάση πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Δ.Μ.
 20. Έγκριση δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευση χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017
 21. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 120.000,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ 041 μηνός Δεκεμβρίου 2016 για την πληρωμή διαφόρων έργων
 22. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 27.000,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ 005/2 για την πληρωμή διαφόρων έργων
 23. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού του προγράμματος RICA – ως επιχορήγηση για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων και εξόδων ημερησίων εκτός έδρας αποζημιώσεων των υπαλλήλων των υπηρεσιών των Περιφερειών της χώρας, που απασχολούνται με την επιτόπια συλλογή των λογιστικών στοιχείων στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης – ΔΙΓΕΛΠ (RICA)
 24. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.279.402,16€ του προγράμματος ΕΣΠΑ-ΣΑΕ 2751 – Υποδομές, μεταφορές περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη για την πληρωμή του έργου «Εξυγίανση, αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ κατασκευή ΧΥΤΑΜ»
 25. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 9.300,00€ ως επιχορήγηση στην Π.Δ.Μ- Π.Ε. Φλώρινας για την αντιμετώπιση δαπανών προμήθειας γραφικής ύλης των βουλευτικών εκλογών της 2ας Σεπτεμβρίου 2015 και του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015
 26. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 682.275,44 € του προγράμματος τοπικού πόρου ανάπτυξης ως 13η κατανομή για την πληρωμή των έργων
 27. Έγκριση αποδοχής ποσού 300.000,00€ του έργου «Στοιχειώδη συντήρηση και αποχιονισμός οδικού δικτύου Δυτικής Μακεδονίας – επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Ο.Κ.Ω. (π.κ. 2008ΕΠ04100000) Π.Ε. Καστοριάς
 28. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς
 29. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας – Πολιτισμού – Τουρισμού

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016 08:50