Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016 07:43

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

29-12-2016

 

 

ΗΜΕΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ

 

 

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

18:45

 

 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

19:00

 

 

ΤΟΠΟΣ

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω  τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο,  του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 

 1.  

Έγκριση: α) Ισολογισμού – Απολογισμού 2015 ΤΟΕΒ Χρωμίου και β) Προϋπολογισμού χρήσης 2016 ΤΟΕΒ Χρωμίου.

Εισηγητής: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1.  

Ανταλλαγή τμημ. Οικοπέδων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Βατερού και εκποίηση δημοτικής έκτασης Ε= 75,26 τ.μ.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1.  

Παραχώρηση της χρήσης χώρου εμβαδού 35,00 τ.μ. στον ΔΕΔΔΗΕ, για την κατασκευή υπόγειου σταθμού στην περιοχή «Ξενία» του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1.  

Εξέταση αιτήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Κρόκου, για δωρεάν παραχώρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1.  

Συναίνεση ή μη για χορήγηση βεβαιώσεων για τη διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων στα πλαίσια της απαλλοτρίωσης (ΟΝΠ8) Τ.Κ. Ακρινής.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1.  

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.033,73 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Σκήτης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1.  

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 6.000,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ακρινής, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1.  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ασφαλτοστρώσεις οδών δημοτικών διαμερισμάτων Νοτιοανατολικού τομέα .

 Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1.  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Πλακοστρώσεις οδοποιίας νέου οικισμού Κλείτου Κοζάνης.

 Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 10.  

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 11.  

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Ανάδειξη πέτρινων παραδοσιακών βρυσών Τ.Κ. Ξηρολίμνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 12.  

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου Κατασκευή πρότυπου βιοκλιματικού σχολικού συγκροτήματος δημοτικού νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 15 της Ζ.Ε.Π.  Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 13.  

Ενέργειες για την ελαττωμάτων του έργου: Κατασκευή πρότυπου βιοκλιματικού σχολικού συγκροτήματος δημοτικού – νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 15 της Ζ.Ε.Π. Κοζάνης.

 Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

 1. 14.  

Τροποποίηση της αριθμ. 473/2016 Α.Δ.Σ. που αφορά «Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: Αποκατάσταση βλαβών στη δημοτική οδό Αγ.Θεόδωροι – Αυγή του Ν. Κοζάνης».

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

 1. 15.  

Χωροθέτηση Κοιμητηρίων νέου οικισμού Κλείτου του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

 1. 16.  

Έγκριση Α.Δ.Σ. του ΟΑΠΝ

Α)160/2016 «Κατάρτιση και Ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2017»

Β)161/2016 «έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2017.

Εισηγήτρια: Κα Τσικριτζή – Φτάκα Φανή, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ.

 1. 17.  

Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας Λαϊκών Αγορών.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

 1. 18.  

Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών Κοζάνης και ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας.

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Κουτσοσίμος, εντεταλμένος σύμβουλος.

 1. 19.  

Έγκριση Α.Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης:

Α)64/2016 Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού και στοχοθεσίας 2017

Β)65/2016 Κατάρτιση και ψήφιση εισηγητικής έκθεσης 2017.

Γ)66/2016 Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2016.

 1. 20.  

Αποδοχή ποσού 14.680,03 € για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 21.  

Εξέταση αίτησης Μουρουζίδη Αναστάσιου μισθωτή δημοτικού ακινήτου για συγχώνευση με την Επιχείρηση Μουρουζίδης Αναστάσιος & Σια Ο.Ε.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 22.  

Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ.

Εισηγητής: κ. Αντώνης Κύρινας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

 1. 23.  

 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016 07:46