Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017 08:30

7η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 20/02/2017 και ώρα 11:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Τυπική επανέγκριση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κ.ε. 2011ΕΠ00520003 και τίτλο:  «Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά έξοδα & αμοιβές για ειδικές εργασίες (πιν 0) (τ.ε.2009ΕΠ00580008) Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
 3. Έγκριση  2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για τη σύνταξη 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου : «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου της ΠΕ Φλώρινας ,αρμοδιότητας ΔΤΕ (έδρας)/ΠΔΜ»
 4. Έγκριση  2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ για τη σύνταξη 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου  : ΣΑΕΠ 541  « Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της Ε.Ο. Κοζάνης - Θεσσαλονίκης (ΕΟ 4) στη θέση της σιδηροδρομικής γέφυρας του ΟΣΕ»
 5. Έγκριση  4ης παράτασης προθεσμίας του  έργου  :  ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (Κ.Ε  2013ΕΠ00580064) « Βελτίωση κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης»
 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της μελέτης : « Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες εθνικού οδικού δικτύου στη θέση Μηλιά Γρεβενών»
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ορεινό δίκτυο Δήμου Βοϊου (Άνω και κάτω Βοϊου)»
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Βαθυλλάκου, Μεσσιανής, Ροδίτη Νομού Κοζάνης»
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : « Διαρρύθμιση περιβάλλοντος χώρου και επισκευή –συντήρηση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων πρώην Σχολής Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαϊδας για την οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαϊδα»
 10. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου : « Οριοθέτηση – χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Γέφυρας Μεσοποταμίας  (Δ124-Δ128)», για το οικονομικό έτος 2017
 11. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου : «Κατασκευή στεγάστρου και ρολών ασφαλείας στο Αρχοντικό Ρόντση» Π.Ε. Καστοριάς
 12. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου : «Αποκατάσταση των κατολισθητικών προβλημάτων στην Ε.Ο. 12 Π.Ε. Καστοριάς στο τμήμα Πεύκο - Λιανοτόπι»
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Υποδομές για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης»
 14. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2η /2017
 15. Όροι διαδικασίας και τεχνικές προδιαγραφές στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 32 παρ. 2 για την ανάθεση σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».
 16. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειες υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των Νομικών Προσώπων Χωρικής Αρμοδιότητας της
 17. Έγκριση επιδόματος μαθητή για το σχολικό έτος 2016-2017 Π.Ε. Κοζάνης
 18. Έγκριση α) Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 και               β) Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
 19. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στο ΚΕΤΕΚ Κοζάνης (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ), για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης
 20. Έγκριση συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος 60 kwp, λαμπτήρων τύπου led,πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου, αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για κάλυψη θερμικών φορτίων και σταθμού φόρτισης 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας σε εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»για τις ανάγκες του υποέργου 1 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της Τοπικής «κοινότητας» Γρεβενών»
 21. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της πράξης στην «κοινότητα Γρεβενών»για τις ανάγκες του υποέργου 5 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της τοπικής «κοινότητας»Γρεβενών»
 22. Έγκριση παραλαβής  του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης
 23. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων (9) μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης  σχολικού έτους 2016-2017
 24. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων (10) μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης  σχολικού έτους 2016-2017
 25. Έγκριση  ενός νέου δρομολογίου για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς δύο μαθητών με ταξί (μετάβαση επιστροφή) από τις οικίες τους στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς το σχολικό έτος 2016-2017
 26. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017
 27. Έγκριση διάθεση πίστωσης για συμπληρωματική σύμβαση του έργου «Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της Εθνικής οδού Κοζάνης - Θεσσαλονίκης (Ε.Ο.4) στη θέση της σιδηροδρομικής γέφυρας του ΟΣΕ»
 28. Έγκριση διάθεση πίστωσης για συμπληρωματική σύμβαση του έργου « Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας)/Π.Δ.Μ.»
 29. Έγκριση αποδοχής ποσού του προγράμματος ΚΑΠ - ως επιχορήγηση προς διάθεση και καταβολή δαπανών μισθοδοσίας μηνός Μαρτίου 2017 του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων και Έδρας της Π.Δ.Μ.
 30. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου : « Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης στο πρώην κοινοτικό κατάστημα Λάγκας Π.Ε. Καστοριάς
 31. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 32. Αποδοχή αιτήματος κατάργησης δίκης λόγω συμβιβασμού Π.Ε. Καστοριάς
 33. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 34. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 35. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 36. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 37. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 38. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ΠΔΕ συνεχιζόμενα Π.Ε. Γρεβενών
 39. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 40. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 41. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις Αποκριάτικες Εκδηλώσεις
 42. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης στην εκδήλωση παρουσίασης του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Βαθυλάκκου στην Ελληνική Κοινότητα Βραϊλας της Ρουμανίας η οποία θα πραγματοποιηθεί 23-26 Μαρτίου 2017
 43. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση στην ημερίδα με θέμα «Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στο φάσμα του Αυτισμού», που διοργανώνει το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πτολεμαΐδας
 44. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδηλώσεων -διημερίδα με θέματα « Η γυναίκα στο κοινωνικό σύνολο & στην οικογένεια»του Συνδέσμου Γυναικών Φιλώτα», που θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Μαρτίου 2017
 45. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση σεμιναρίου με θέμα «Υδροκίνηση στη Φλώρινα» του κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βεύης – Μελίτης», που θα πραγματοποιηθεί στις 17,18 και 19 Μαρτίου 2017
 46. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γρηγόρη Γιαννόπουλου για Βρυξέλες
 47. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 48. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφειάρχη Οικονομικών
 49. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας 

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017 08:32