Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 01 Μαρτίου 2017 20:01

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

05-03-2017

ΗΜΕΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

11:45

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

12:00

 

ΤΟΠΟΣ

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

   

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ» κτιρίου,  του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν.3852/2010, διαδικασία για:

 

Α. Εκλογή των μελών του Προεδρείου  του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Β. Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 01 Μαρτίου 2017 20:02