Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017 21:39

11η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη  21/03/2017 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «Ανακατασκευή διάβασης ποταμού τ.κ.Καλλινίκης» Π.Ε. Φλώρινας
 3.  Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «Εκσυγχρονισμός βοηθητικών εγκαταστάσεων γηπέδου τ.κ.Ξυνού Νερού » Π.Ε. Φλώρινας
 4. Έγκριση δαπάνης και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού ανάθεσης των υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2017-2018 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,προϋπολογισμού 1.687.317,60 € (συμπ.ΦΠΑ)
 5. Έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών συνδρομής διαχείρισης στόλου οχημάτων και των υπηρεσιών εγκατάστασης των συσκευών γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης (GPS) »
 6. Έγκριση ή μη πρακτικού γνωμοδότησης εξέτασης αιτήματος τροποποίησης της σύμβασης για την «Επιστημονική,συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τον συντονισμό και προώθηση της αποτελεσματικής υλοποίησης των δράσεων του ΤΕΒΑ στην Π.Δ.Μ. του έτους 2016 καθώς και την προετοιμασία των δράσεων έτους 2017»ως προς το χρόνο λήξης
 7. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ.1741/16 απόφασης συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο της συντήρησης και οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ανταλλακτικών-εξαρτημάτων και εργασιών των ανελκυστήρων της Π.Ε.Κοζάνης και υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. στη Πτολεμαϊδα
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Κατασκευή στεγάστρου Αύλειου χώρου Εκκλησίας Πολυανέμου»Π.Ε.Καστοριάς
 9. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή στεγάστρου Αύλειου χώρου Εκκλησίας Πολυανέμου»Π.Ε.Καστοριάς
 10. Έγκριση τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών –Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων έτους 2017 Π.Ε.Γρεβενών
 11. Έγκριση παράτασης συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για το σχολικό έτος 2016-2017 για το χρονικό διάστημα έως 30-06-2017
 12. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε.Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017
 13. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 14. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 15. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 16. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 17. Έγκριση γνωμοδότησης και λήψης απόφασης παραίτησης ή μη από το δικόγραφο της υπ’ αριθμ. 6171/2013 Έφεσης για τους με α/α 1-12 αιτούντες και την υπ’ αριθμ. 6830/2013 Έφεσης για τους με α/α 13-20 αιτούντες κατά των υπ’ αριθμ 886/2013 και 884/2013 οριστικών αποφάσεων Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για τους με α/α 1-12 αιτούντες και  για τους α/α 13-20 αιτούντες αντίστοιχα
 18. Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου και λήψης απόφασης για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς (αγωγή κ.Κων/νου Βέρρου κατά της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας)
 19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Νοσοκομείο Μαμάτσιο-Μποδοσάκειο για το χρονικό διάστημα από 1-3 έως 31-8-2016
 20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Καστοριάς για το χρονικό διάστημα από 1-3 έως 31-8-2016
 21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Γρεβενών για το χρονικό διάστημα από 1-3 έως 31-8-2016
 22. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
 23. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών-φωτοτυπικών  Π.Ε.Γρεβενών
 25. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για το πρόγραμμα «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας Επαγγελματικών Λυκείων» Π.Ε.Γρεβενών
 26. Έγκριση δαπανών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Ε.Γρεβενών
 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών
 28. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών
 29. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Γρεβενών
 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 31. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 33. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Π.Ε. Φλώρινας
 34. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε.Κοζάνης στην συνδιοργάνωση αγώνων δρόμου που διοργανώνει ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κοζάνης στις 23-4-2017
 35. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα «Το αλάτι της Γής » Π.Ε.Γρεβενών
 36. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση από την Π.Ε.Φλώρινας σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ και την Διεθνή Ομοσπονδία για το 16ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Βάδην Ανδρών-Γυναικών,Εφήβων,Νεανίδων και Παίδων καθώς και του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 20.000 μ Ανδρών,Γυναικών και Νέων Ανδρών –Γυναικών που θα διεξαχθεί στη Φλώρινα στις 8 Απριλίου 2017
 37. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 38. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 39. Έγκριση ή μη του από 15-03-2017 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2017 συνολικού προϋπολογισμού 175.750,14 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 40. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου (Μ.Ε.Α.Σ.) «Απόλλων» Αμμοχωρίου, προς τιμήν του πολιούχου του Αμμοχωρίου Αγίου Γεωργίου, στις 22 και 23 Απριλίου 2017
 41. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιστορικής και Πολιτιστικής Μνήμης του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Λεβαίας, που θα πραγματοποιηθούν στις 14, 15 και 16 Ιουλίου 2017
 42. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «ΧΡΗΣΤΙΔΕΙΟ ΤΕΛΕΤΗ 2017» του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Μαΐου 2017
 43. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της 7ης επιστημονικής ημερίδας Αθλητικής Ψυχολογίας και Διατροφής, του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας Π.Α.Σ. «ΦΛΩΡΙΝΑ» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Μαΐου 2017 στη Φλώρινα

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017 21:42