Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017 09:04

12η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη  28/03/2017 και ώρα 10:30στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Τοποθέτηση χιονοδεικτών σε τμήματα του ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»
 3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στην Ε.Ο.15,από τη γέφυρα του Βενέτικου ποταμού, έως της Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου»
 4. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 5. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Σερβίων-Βελβεντού» Π.Ε. Κοζάνης
 6. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Βοϊου» Π.Ε. Κοζάνης
 7. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Εορδαίας» Π.Ε. Κοζάνης
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Μελίτης» Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Μελίτης» Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Νεοχωρακίου» Π.Ε. Φλώρινας
 11. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Νεοχωρακίου» Π.Ε. Φλώρινας
 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση Κέντρου Αντισφαίρισης Δυτικής Μακεδονίας» Π.Ε. Κοζάνης
 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Μελέτες Οδοποιίας Οδικού Δικτύου Νομού Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ασκίου Νομού Κοζάνης και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα οικισμών Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς νέα Ε.Ε.Λ. Δήμου Ασκίου» Π.Ε. Κοζάνης
 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή φραγματίου για συγκράτηση φερτών υλικών στο ρέμα Πραμόριτσα»
 16. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Εκσυγχρονισμός βοηθητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Τ.Κ. Ξυνού Νερού» Π.Ε. Φλώρινας
 17. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Ανακατασκευή διάβασης ποταμού  Τ.Κ. Καλλινίκης» Π.Ε. Φλώρινας
 18. Έγκριση τευχών προκήρυξης «Μελέτης αναδασμού αγροκτημάτων Αμμοχωρίου-Σιταριάς-Σ.Σ.Βευής»Π.Ε.Φλώρινας
 19. Έγκριση συγκρότησης της  Επιτροπής  Παραλαβής για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση: Αυτόνομου Φ/Β Συστήματος 40 KWp, λαμπτήρων τύπου LED, πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου, ηλιοθερμικού συστήματος για κάλυψη θερμικών αναγκών και ΖΝΧ σε Εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών» για τις ανάγκες του Υποέργου 4 της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής "Κοινότητας" Γρεβενών»
 20. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων  παροχής υπηρεσιών
 21. Έγκριση παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών
 22. Τροποποίηση του πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2016 – 2017 και 2017 – 2018, συνολικού προϋπολογισμού 7.862.148,70 €, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 50% και  Φ.Π.A. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με Αριθμ. Διακήρυξης 20/16»
 23. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων (13) μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017
 24. Έγκριση α) Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 β) Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
 25. Έγκριση δαπάνης μεταφοράς μαθητών, έτους 2016 Π.Ε.Γρεβενών
 26. Έγκριση πρακτικού Νο 7 αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης των συμμετεχόντων του Επαναληπτικού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού αρ.9/2016 για τη μεταφορά μαθητών σχολ. έτους 2016-17 Π.Ε. Φλώρινας
 27. Γνωμοδότηση δικηγόρου και έγκριση δαπάνης
 28. Έγκριση δικαστικής δαπάνης Π.Ε. Γρεβενών
 29. Έγκριση δικαστικής δαπάνης Π.Ε. Γρεβενών
 30. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
 31. Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)-Π.Ε.Γρεβενών
 32. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση της «Παροχής υπηρεσιών συλλογής υγρών αποβλήτων στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των παραλίμνιων αντλιοστασίων λυμάτων του Δήμου Καστοριάς»
 33. Έγκριση δαπάνης περιβαλλοντικού χαρακτήρα Π.Ε.Γρεβενών
 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Κοζάνης
 35.  Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 37. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Π.Ε. Φλώρινας
 39. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Π.Ε. Φλώρινας
 40. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης φιλανθρωπικού χαρακτήρα streer relays,με τον Φιλαθλητικό Σύλλογο Κλασικού Αθλητισμού Κοζάνης
 41. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης για τα εγκαίνια του νέου γηπέδου Αιανής όπου θα φιλοξενηθεί και η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου Νέων-Παίδων με τον Αθλητικό Σύλλογο «Αλιάκμων Αιανής»
 42. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε.Κοζάνης στην έκδοση Επετειακού Αφιερωματικού Λευκώματος-Ημερολογίου σχετικό με την ιστορία του Γυμνασίου & Λυκειακών Τάξεων Τσοτυλίου
 43. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε.Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Σκοπιάς «Αμύντας Σκοπιάς» ανήμερα της Ζωοδόχου Πηγής στις 21 Απριλίου 2017 στην Σκοπιά
 44. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε.Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροπαιούχου «Ο Άγιος Γεώργιος» προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου πολιούχου του χωριού, στις 22/04/2017
 45. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ. κ.Καρυπίδου Μαρίας
 46.  Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας κ. Γέρου Κωνσταντίνου
 47. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 48. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 49. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φλώρινας
 50. Έγκριση δέσμευσης και καταβολής ποσού στην ΑΝΚΑΣ ως τελική αποπληρωμή του έργου life arctos/Kastoria(life 09NAT/GR/000333ARCTOS/KASTORIAS)
 51. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

19.    Έγκριση  α)Ανάκλησης της υπ αριθμ 244/20-02-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας µε την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτόνομου Φ/Β Συστήματος 60 KWp, λαμπτήρων τύπου LED, πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου, αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για κάλυψη θερμικών φορτίων και σταθμού φόρτισης 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας σε Εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» για τις ανάγκες του Υποέργου  1 της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της Τοπικής ΄΄Κοινότητας΄΄ Γρεβενών» β) Έγκριση Συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτόνομου Φ/Β Συστήματος 60 KWp, λαμπτήρων τύπου LED, πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου, αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για κάλυψη θερμικών φορτίων και σταθμού φόρτισης 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας σε Εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» για τις ανάγκες του Υποέργου  1 της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της Τοπικής ΄΄Κοινότητας΄΄ Γρεβενών»

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017 09:06