Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 03 Απριλίου 2017 09:21

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

05-04-2017

 

 

ΗΜΕΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

 

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

18:45

 

 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

19:00

 

 

ΤΟΠΟΣ

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω  τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο,  του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 

 1.  

Συζήτηση για τις εξελίξεις στη ΔΕΗ.

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης

 1.  

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της δράσης: Τοπικό Σχέδιο Δημιουργίας Εικαστικών Παρεμβάσεων.

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.

 1.  

Έγκριση της αριθμ. 58/2017 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που αφορά: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και σύμβαση μίσθωσης έργου έτους 2017. (Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2017).

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης. 

 1.  

Τροποποίηση της αριθμ. 211/2016 Α.Δ.Σ. «Σύσταση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το λογότυπο του Δήμου Κοζάνης» μόνο ως προς το σκέλος που αφορά την απονομή χρηματικού βραβείου.

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης. 

 1.  

Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κοζάνης κ. Ελευθέριου Ιωαννίδη, για την υπογραφή του συμβολαίου δωρεάν παραχώρησης από τη ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε,. ενός οικοπέδου στο Ο.Τ. 11, της ΖΕΠ για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία δομής στήριξης ατόμων με νοητική υστέρηση και πολλαπλές αναπηρίες.

 Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης. 

 1.  

Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Επισκευές – Χρωματισμοί Σχολικών Μονάδων.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1.  

Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Γήπεδα 5Χ5 στην πόλη της Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1.  

Χορήγηση παράτασης 1ης – 2ης – 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση – Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Ν. Χαραυγής

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1.  

Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων Τ.Δ. Νέας Νικόπολης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1. 10.  

Χορήγηση 1ης παράτασης της 1ης – 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ενεργειακή Αναβάθμιση Αίθουσας Τέχνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1. 11.  

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Συντήρηση Κοιμητηρίων.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1. 12.  

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Βελτίωση Κυκλοφοριακών Συνθηκών Οικισμών.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1. 13.  

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Πολιτιστικό Κέντρο Αργίλου

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1. 14.  

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Αγροτική οδοποιία.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1. 15.  

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Διαγραμμίσεις Οδικού Δικτύου 2015.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1. 16.  

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Πρωτοχωρίου Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1. 17.  

Έγκριση μελετών και τρόπος εκτέλεσης των έργων:

α) Κατασκευή κερκίδων & ελαιοχρωματισμός 17ου Δημ. Σχολείου.

β) Αποκατάσταση Παλιού Δημ. Σχολείου Καλαμιάς

γ) Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης.

δ Ενεργειακή αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Γυμνάσιο Καπνοχωρίου.

ε) Ενεργειακή αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Γυμνάσιο Κρόκου

στ) Προσθήκη 4 Αιθουσών στο 18ο Δημ. Σχολείο Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

 1. 18.  

Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Κοίλων

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 19.  

Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Κώμης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 20.  

Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Αλωνακίων

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 21.  

Ανάκληση της αριθμ. 56/2011 της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την απόδοση οικοπέδων  στην κ. Πατιά Ευαγγελία, κ. Μαλούτα Γεώργιο, Σίμηνα Ευάγγελο και απ’ ευθείας αγορά των ποσοστών 12,50% ιδιοκτησίας Πατιά Ευαγγελίας, 37,50% ισομερώς κοινά και αδιαίρετα ιδιοκτησίας Μαλούτα Εμμανουήλ & Μαλούτα Ελένης και 12,50% ιδιοκτησίας Σίμηνα Ευαγγελίας στο οικόπεδο επί της πλατείας Λασσάνη στην Κοζάνη, συνολικού εμβαδού 440,56 τ.μ. στο Ο.Τ. 351Α, στην Δημοτική κοινότητα Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 22.  

Απευθείας αγορά οικοπέδου εμβαδού 112,58 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καρυδίτσας, ιδιοκτησίας Βακουφτσή Παρασκευά.

 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 23.  

Έγκριση και δέσμευση πιστώσεων ποσού 24.800,00 €

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 24.  

Χορήγηση άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών Διαδικτύου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Καφενείο) που βρίσκεται επί της οδού Καρακάση 4 στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 25.  

Υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Πολιτικής Γης, τμήμα Εποικισμού Αναδασμού, για παραχώρηση κατά κυριότητα του οικοπέδου αρ. 37 του Ο.Τ. τα, το οποίο στα κυρωμένα στοιχεία της διανομής 1965 του Συνοικισμού Καλαμιάς, φέρεται ως Σχολείου.

 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 26.  

Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκκαθάρισης Αρχείων του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 27.  

Έγκριση της αριθμ. 9/2017 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης που αφορά «Απολογισμό δράσεων έτους 2016»

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Βιβλιοθήκης

 1. 28.  

Έγκριση εγκατάστασης κλειστού κυκλώματος βιντεοεπιτήρησης.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 29.  

Επιλογή υδρονομέων αρδευτικής περιόδου έτους 2017

Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 30.  

Χορήγηση παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών

Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

 1. 31.  

Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ.

Εισηγητής: κ. Αντώνης Κύρινας, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης

 1. 32.  

 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 03 Απριλίου 2017 09:23