Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 03 Απριλίου 2017 09:24

13η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη  04/04/2017 και ώρα 11:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 5η /2017
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης»
 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επισκευή μηχανήματος (φορτηγάκι NISSAN ΚΗΗ 5409)»
 5. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση οδοστρώματος τομών δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Βαθυλάκκου»
 6. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού και παροχή ισχύος μέσης τάσης (20kv)στο αντλιοστάσιο φράγματος του αρδευτικού Σισανίου» Π.Ε. Κοζάνης
 7. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο «Αποκατάσταση φθορών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από Ε.Ο. Κοζάνης-Λάρισας προς Αυλές-Κρανίδια» Π.Ε. Κοζάνης
 8. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών στη δημοτική οδό Άγιοι Θεόδωροι-Αυγή του Ν. Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Σήμανση οδικού δικτύου 2015» Π.Ε.Γρεβενών
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή - Συντήρηση Διοικητηρίου Γρεβενών, Β’ Φάση»
 11. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης στο πρώην κοινοτικό κατάστημα Λάγκας»
 12. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης στο πρώην κοινοτικό κατάστημα Λάγκας» Π.Ε. Καστοριάς
 13. Έγκριση εξουσιοδότησης των ΚΠΑ2 Φλώρινας και ΚΕΤΕΚ Φλώρινας για τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών έτους 2019
 14. Έγκριση για απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας
 15. Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες της Π.Ε.Φλώρινας για το έτος 2017,και των όρων της διακήρυξης
 16. Έγκριση της «Μελέτης αρδευτικού δικτύου Παρορίου» Π.Ε. Φλώρινας
 17. Τυπική επανέγκριση δαπάνης της απόφασης 2172/16 για την υλοποίηση της προμήθειας «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αντιμετώπιση της καθίζησης στην Ε.Ο. προς Επταχώρι μετά το ξυλάδικο» Π.Ε. Καστοριάς
 18. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής καταστροφής παλαιών κι άχρηστων υλικών που βρίσκονται στην παλαιά μάντρα της Π.Ε. Φλώρινας
 19. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 20. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών-Προσφυγή ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.
 21. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών-Προσφυγή ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.
 22. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών-Προσφυγή ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.
 23. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών-Προσφυγή Αθανασίου Πάτση
 24. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών - ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
 25. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών-Προσφυγή ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ
 26. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών-Προσφυγή Βασιλείου Τζιότζιου
 27. Έγκριση ορισμό υπαλλήλου ως υπολόγου –διαχειριστή την Δροσή Καρυδά για α)την αντιμετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ, Π.Ε. Φλώρινας β)την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και γ)την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης αυτής
 28. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 29. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων (14) μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017
 30. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2016-2017
 31. Έγκριση α)νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 β)πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 33. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 35. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 37. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Π.Ε. Φλώρινας
 38. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Π.Ε. Φλώρινας
 39. Έγκριση ετήσιας δαπάνης στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεων που αφορά την προμήθεια ειδών δεξιώσεων και κυλικείου (catering) έως τις 31-12-2017 της Π.Ε. Κοζάνης
 40. Έγκριση δαπάνης για την στήριξη δράσεων κοινωνικών παντοπωλείων, συσσιτίων και οποιονδήποτε άλλων δράσεων φιλανθρωπικού σκοπού που αφορούν άστεγους και άπορους πολίτες ενόψει της εορτής του Πάσχα για την Π.Ε. Κοζάνης
 41. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, καθαρισμού, φύτευσης και καλλωπισμού του αύλειου χώρου στο Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2017
 42. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, καθαρισμού, φύτευσης και καλλωπισμού των αύλειων χώρων στα κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες των Διευθύνσεων της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2017
 43. Έγκριση δαπάνης για τις γιορτές Πέλεκον 21-25 Ιουνίου 2017
 44. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια συνεργασίας με τη Ρωσία, του Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου που θα πραγματοποιηθούν αρχές Μαΐου 2017
 45. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 46. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 47. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας κ. Κάτανα Ηλία
 48. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Π.Δ.Μ. για το έτος 2017
 49. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, καθαρισμού, φύτευσης και καλλωπισμού του αύλειου χώρου στο κτίριο στη ΖΕΠ, για το έτος 2017
 50. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αναμνηστικών συμβολικών δώρων, κυρίως τοπικά προϊόντα της Π.Ε. Κοζάνης
 51. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 03 Απριλίου 2017 09:26