Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τετάρτη, 25 Μαϊος 2011 11:07

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ


 

Την Παρασκευή 27 Μαΐου 2011 και ώρα 20:30 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

Περί ανάκλησης της υπ. αρίθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4327-16-10-2001 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έργο τέχνης το κέλυφος του κτιρίου κληρονόμων Ράπτου και ήδη ιδιοκτησίας του Δήμου Σερβίων –Βελβεντού, επί των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και 117 Εθνομαρτύρων στα Σέρβια.

Περί έγκρισης Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.

Περί έγκρισης και κατανομής ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού στο Δήμο και στα Νομικά πρόσωπα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση κτιρίου W.C Δημοτικού Σχολείου Πλατανορέματος».

Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή στέγης και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου Γουλών ».

Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή φρεατίου και αγωγός σύνδεσης με το δίκτυο του Τοπικής Κοινότητας Γουλών.

Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης έργου «κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 Δημοτικής Ενότητας Σερβίων.

Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης έργου «Διαμόρφωση χώρων στην Τοπική Κοινότητα Τρανοβάλτου».

Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος για το έργο «Αντικατάσταση κουφωμάτων κτιρίου γραφείων Τοπικής Κοινότητας Λευκάρων».

Περί ακύρωσης της υπ. αρίθμ. 3/2010 διορθωτικής πράξης( της επέκτασης Σερβίων) και αποκατάστασης των δικαιούχων.

Περί καθορισμού παγίων και αναλογικών μισθωμάτων ανά στρέμμα μισθωμένης λατομικής έκτασης.

Περί συγκρότησης Δημοτικής επιτροπής παιδείας.

Περί τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων ασφαλείας προ του καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στα Σέρβια.

Περί αποδοχής διαφόρων ποσών, κατανομή και ψήφιση πιστώσεων.

Περί έγκρισης Προϋπολογισμού Τ.Ο.Ε.Β. Σερβίων οικονομικού έτους 2011.

Περί έγκρισης κανονισμού άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. Σερβίων οικονομικού έτους 2011.

Περί έγκρισης Ισολογισμού- Απολογισμού Τ.Ο.Ε.Β. Βελβεντού οικονομικού έτους 2010.

Περί έγκρισης του Προϋπολογισμού Τ.Ο.Ε.Β. Βελβεντού οικονομικού έτους 2011.

Περί επιχορήγησης Συλλόγων.

Περί χορήγησης παροχής πόσιμου νερού σε Δημότες.

Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2010 Νομικού προσώπου «Δημοτικό Στάδιο Σερβίων».

Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2010 Νομικού προσώπου «Κ.Α.Π.Η» πρώην Δήμου Καμβουνίων.

Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2010 Νομικού προσώπου «Πνευματικό Κέντρο» πρώην Δήμου Βελβεντού.

Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2010 Νομικού Προσώπου «Αθλητικό Κέντρο» πρώην Δήμου Βελβεντού.

Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2010 Νομικού προσώπου «Κ.Α.Π.Η» πρώην Δήμου Βελβεντού.

Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2010 Νομικού προσώπου «Κ.Ε.Φ.Ο» πρώην Δήμου Καμβουνίων.

Περί χωροθέτησης αδειών στάσιμου εμπορίου.

Περί εκμίσθωσης βοσκοτόπων στη Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου.

Περί κοπής δέντρων στο χώρου του Ε.Π.Α.Λ Σερβίων προκειμένου να κατασκευαστεί γήπεδο Καλαθοσφαίρισης -Πετοσφαίρισης.

Περί συζήτησης διαφόρων θεμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ελευθερίου Χρήστος

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 25 Μαϊος 2011 11:09