Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017 17:36

14η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη  11/04/2017 και ώρα 11:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Προμήθεια ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών για το έτος 2017»
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Προμήθεια αντανακλαστικών σφαιριδίων για το έτος 2017»
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ΤΔ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Δήμου Κοζάνης»
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή υποδομών πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ε. Κοζάνης»
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Βαθυλάκκου, Μεσσιανής, Ροδίτη Νομού Κοζάνης»
 7. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Λεβαίας» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Λεβαίας» Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση δαπάνης ποσού 225.000,00 € για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση του δρόμου από Βυσσινιά προς Άγιο Αντώνιο» Π.Ε. Καστοριάς
 10. Έγκριση διενέργειας «Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια 70 τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης»
 11. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου : «Νέες κατασκευές-συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2016-2017»
 12. Έγκριση συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της πράξης στην «Κοινότητα Γρεβενών» για τις ανάγκες του υποέργου 5 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της τοπικής «Κοινότητας Γρεβενών»
 13. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διενέργειας αυτοψίας για την αποφυγή –πρόληψης κινδύνου, στο έργο : «Ταμιευτήρας Παρορίου Ν. Φλώρινας-Έργο υδροληψίας από χείμαρρο Μάλα» Π.Ε. Φλώρινας
 14. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων (15) μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017
 15. Έγκριση παράτασης σύμβασης που ήταν σε ισχύ 30/6/2016 για το σχολικό έτος 2016-2017 Π.Ε. Κοζάνης
 16. Έγκριση παράτασης σύμβασης που ήταν σε ισχύ 30/6/2016 για το σχολικό έτος 2016-2017 Π.Ε. Κοζάνης
 17. Έγκριση παραλαβής του αντικείμενου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. Κοζάνης
 18. Έγκριση ορισμού υπολόγου –διαχειριστή την Τασούλα Τρύφων για α)την αντιμετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ, Π.Ε. Φλώρινας β)την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και γ)την έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης αυτής
 19. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 20. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 21. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 22. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 25. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 27. Τυπική επανέγκριση και έγκριση  δαπανών Π.Ε. Φλώρινας
 28. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 29. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση στην εκδήλωση μνήμης και τιμής «76η επέτειος της μάχης της Κρήτης», την οποία θα πραγματοποιήσει 28-5-2017 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Πτολεμαϊδας
 30. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα: «Εκπαίδευση στην επικοινωνία των Οργανισμών Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 03/06/2017,στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας
 31. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 32. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 33. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 34. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 35. Έγκριση δαπάνης Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016»των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ,με κωδικούς ΟΠΣ 5000213 (Κοζάνη), 5000192 (Καστοριά), 5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά), του Ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους άπορους (ΤΕΒΑ) 2014-2020
 36. Έγκριση α) διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.337.645,20 για την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ ελεύθερο για την προμήθεια τροφίμων και βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με κωδικούς Ο.Π.Σ 5000213 (Κοζάνη),5000192 (Καστοριά),5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά) και β) έγκριση των όρων και έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ ελεύθερο για την προμήθεια τροφίμων και βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής και  των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 37. Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις του μορφωτικού συλλόγου Καλονερίου Κοζάνης:                         «Η ΒΡΟΓΓΙΣΤΑ»
 38. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 39. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.
 40. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 41. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017 17:38