Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κυριακή, 21 Μαϊος 2017 07:41

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ  ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22-05-2017 ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 19:45


 ΤΟΠΟΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω  τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο,  του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:
 
1.      
 Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – Α.Π.Θ. – Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας – Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας – Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης -  ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. για το έργο: ΚΟΖΑΝΗ 2020+

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
2.      
Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. για το έργο: Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Λαογραφικού Μουσείου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
3.      
Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων – Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.
4.      
Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, με τίτλο: Κτιριακές εγκαταστάσεις δομών στήριξης ατόμων με νοητική υστέρηση και πολλαπλές αναπηρίες.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
5.      
Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, με τίτλο: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων – Κατασκευή νέας πτέρυγας και αναμόρφωση – αναβάθμιση υπάρχουσας πτέρυγας Β στο Τιάλειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
6.      
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια κινητού εξοπλισμού κτιρίου Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
7.      
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017 Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
8.      
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση οδών Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
9.      
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10.  
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Βελτίωοζάνης.

11.  
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση και Επισκευή Στέγης Ειδικού Σχολείου

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
12.  
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 13 Φωτοβολταϊκών διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
13.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων στις Επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
14.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
15.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Δομή στήριξης ατόμων με νοητική στέρηση και σύνοδες ψυχικές διαταραχές (Αυτισμό) – Κέντρο ημερήσιας φροντίδας – Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
16.  
Χορήγηση παράτασης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών εκτέλεσης του έργου: Γήπεδα 5Χ5 στην πόλη της Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
17.  
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: Οδοστρώματα – Επισκευές Κοζάνης (2015)

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
18.  
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: Συντήρηση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων & λοιπών κτιρίων Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
19.  
Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου με τίτλο: Κατασκευή γηπέδου Μπάσκετ.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
20.  
Πρόσληψη προσωπικού έως πέντε (5) ημερομίσθια το μήνα για τη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
21.  
ΕΑΠ 2012-2016 – Νέες Εντάξεις – Τροποποιήσεις έργων

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
22.  
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
23.  
Αναμόρφωση - Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2017

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
24.  
Ανακλήσεις – Δεσμεύσεις πιστώσεων οικονομικού έτους 2017

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
25.  
Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Προμηθειών με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού θέρμανσης – κλιματισμού (ΒΜS) για το κλειστό Γυμναστήριο Λευκόβρυσης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
26.  
Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τοπικών Κοινοτήτων: α) Αμυγδαλιάς, β) Οινόης, γ) Αγίας Παρασκευής.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
27.  
Υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δ/νση Πολιτικής Γης, τμήμα εποικισμού, αναδασμού για παραχώρηση κατά κυριότητα ενός τμήματος χέρσου εμβαδού Ε=64.489,52 τ.μ. Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου στο οποίο υφίστανται κτιριακές εγκαταστάσεις.

 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
28.  
Τροποποίηση της αριθμ. 160/2011 Α.Δ.Σ με θέμα: Παραχώρηση της χρήσης πέντε (5) αντλιοστασίων αρδευτικού καναλιού (ΣΟΥΛΟΥ) και τριών αντλιοστασίων Ρυακίου.

Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
29.  
Αποδοχή ποσού για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας για το έτος 2017.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
30.  
Έγκριση της αριθμ. 18/2017 Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης» με θέμα: 2η Αναμόρφωση – τροποποίηση Προϋπολογισμού ΚΔΒΚ έτους 2017.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης.
31.  
Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καταστροφής Υλικών που δεν έχουν καμία αξία.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, αντιδήμαρχος Κοζάνης.
32.  
 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
 
 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ
 
 

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 21 Μαϊος 2017 07:45