Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2017 09:17

26η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 04/07/2017 και ώρα  10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αγορά υλικών σήμανσης για της ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»
 3. Έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού της 15ης Ιουνίου 2017, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα της Ε.Ο. 15 από τη γέφυρα του ποταμού Βενέτικου ως το Τ.Δ. Ελευθεροχωρίου»,προϋπολογισμού: 950.00,00 € (με Φ.Π.Α)
 4. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Συντήρηση του δρόμου από Βυσσινιά προς Άγιο Αντώνιο» Π.Ε.Καστοριάς
 5. Έγκριση του πρακτικού για το διαγωνισμό του έργου : «Επισκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ. Καλλιθέας»Π.Ε.Φλώρινας
 6. Ανάκληση της υπ. αριθμ. 475/2015 (ΑΔΑ:7ΩΑΛ7ΛΨ-Σ65) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ περί έγκρισης τοποθέτησης διαφημιστικής πινακίδας πρατηρίου καυσίμων εντός απαλλοτριωμένης ζώνης
 7. Έγκριση δαπάνης-παροχής υπηρεσιών που αφορά την «Αντικατάσταση Υφιστάμενης Υδροληψίας  του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Βασιλειάδας- Σταυροποτάμου - Μελισσοτόπου - Βέργας»Π.Ε.Καστοριάς
 8. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
 9. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ και ορισμού υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης τελών χρήσης μηχανημάτων έργου της ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 10. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 7.862.148,70 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 50% και Φ.Π.A (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με Αριθμ. Διακήρυξης 20/16
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για  την προμήθεια ανταλλακτικών και για την εργασία επισκευής για τις ανάγκες του μηχανήματος έργου ΜΕ 127875 IX της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 12. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας κλειδαριών για τη συντήρηση ερμαρίων βιβλιοθηκών της Αίθουσας Συσκέψεων για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης
 13. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας (4) ελαστικών για το ΜΕ 90769 φορτωτή Π.Ε.Γρεβενών
 14. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης συντήρησης πρασίνου Διοικητηρίου Γρεβενών για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών
 15. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για την μεταφορά και θανάτωση/καταστροφή ζώων ΠΕ Γρεβενών
 16. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας εντύπων του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε.Γρεβενών
 17. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Καστοριάς
 18. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια υλικών και εργασία που απαιτείται για τη σύνδεση εκτυπωτικού μηχ/τος της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού με το δίκτυο δεδομένων του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ενός καλωδίου UTP για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς
 20. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια σαρωτή για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Καστοριάς
 21. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ηλεκτρικής οθόνης προβολής για τις ανάγκες της αίθουσας συνεδριάσεων της Π.Ε. Καστοριάς
 22. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ψηφιακού μετρητή λίτρων πετρελαίου, για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της  Π.Ε. Καστοριάς
 23. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης του έργου της εκτύπωσης (βιβλιοδεσία κλπ.) εντύπων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας
 24. Έγκριση  ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης για την πραγματοποίηση του Πανελλήνιου Τουρνουά Beach Handball του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΦΙΛΩΤΑ ΠΑΣ»Π.Ε.Φλώρινας
 25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δικτυακού εξοπλισμού & πιστοποίησης δικτύου στο Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής Π.Ε.Φλώρινας
 26. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Π.Δ.Μ.
 27. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Κοζάνης
 28. Έγκριση τροποποίησης Νέων Δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης για το σχολικό έτος 2016-2017
 29. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς
 30. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς
 31. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Ε.Φλώρινας
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 35. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών
 37. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών
 38. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π Ε. Κοζάνης στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασβεστόπετρας και πιο συγκεκριμένα στις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα 19 και 20 Ιουλίου 2017
 39. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στην 15η Λαμπαδηδρομία 2017 την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος αιμοδοτών Κοζάνης «ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ» και θα λάβει χώρα από 10 έως 17 Σεπτεμβρίου 2017
 40. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Επαρχίας Βοίου και πιο συγκεκριμένα στις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα 21 Ιουλίου 2017
 41. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας  στην συνδιοργάνωση της δράσης «Θερινού Εικαστικού Εργαστηρίου» του Τμήματος Εικαστικών και  Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, «Με αφορμή το παρελθόν», που θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα Ιούνιο-Ιούλιο 2017 και θα ολοκληρωθεί στις 8 Αυγούστου
 42. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Α.Μ.Ε.Ε. Συλλόγου Βεύης «Μακεδονικός Βεύης» προς τιμήν των αποδήμων στις 28 &29 Ιουλίου 2017 στο Τ. Δ. Βεύης
 43. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ποντιακό και Πολιτιστικό Συναπάντεμα 2017» του Συλλόγου Ποντίων Κολχικής-Φλώρινας «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ» στις 22/07/2017 στο Δημοτικό Σχολείο Κολχικής
 44. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς
 45. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φλώρινας
 46. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Δασκαλόπουλου Αντώνιου
 47. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας Περιβάλλοντος και Μεταφορών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ.Κων/νου Γέρου
 48. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 49. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας - Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού αναδόχου του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου και ρολών ασφαλείας στο Αρχοντικό Ρόντση»Π.Ε.Καστοριάς
 50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την προμήθεια ανταλλακτικών και  για την εργασία επισκευής για τις ανάγκες των οχημάτων ΚΗΙ 8534 και ΚΗΙ 8679 της Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας (Εδρα) έτους 2017
 51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και για την εργασία επισκευής για τις ανάγκες των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2017
 52. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 53. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ups για τις ανάγκες του Τμήματος Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων Φορέων της Π.Δ.Μ
 54. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας καρτών δικτύου, πολύμπριζου, τροφοδοτικών και switches για τις ανάγκες του Τμήματος Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων Φορέων της ΠΔΜ
 55. Έγκριση της απευθείας ανάθεση προμήθειας υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης
 56. Έγκριση δαπάνης για τη μεταφορά νοσοκομειακών κλινών, στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο
 57. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 58. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 59. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικαστικού επιμελητή
 60. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 12/2017

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2017 09:21