Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017 08:35

27η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καλει

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 11/07/2017 και ώρα  10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του πρακτικού και του φακέλου ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης που αφορά το διαγωνισμό της 9ης Μαΐου 2017 του έργου 2014ΕΠ54100000 και 2007ΕΠ20500137 «Επισκευή - Συντήρηση Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο διοίκησης της ΠΔΜ στη ΖΕΠ Κοζάνης»Προϋπολογισμού: 320.000,00 € (με Φ.Π.Α)
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης»
 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων- παρελκομένων»
 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Εκπόνηση σχεδίων δράσης αειφόρου ενέργειας (ΣΔΑΕ) για την ένταξη των δήμων της Δυτικής Μακεδονίας στο Σύμφωνο των Δημάρχων»
 6. Έγκριση δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΒΥΘΟΥ- ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΗΝ Χ.Θ. +2.000» Προϋπολογισμός: 281.500,00 € (με Φ.Π.Α.)Π.Ε.Κοζάνης
 7. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΣ ΑΥΛΕΣ ΚΡΑΝΙΔΙΑ»Π.Ε.Κοζάνης
 8. Έγκριση όρων Διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμός Αποστραγγιστικών καναλιών περιοχής Κρεπενής - Κορησού και Λιθιάς»Π.Ε.Καστοριάς
 9. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Καθορισμός Αποστραγγιστικών καναλιών περιοχής Κρεπενής-Κορησού και Λιθιάς» Π.Ε.Καστοριάς
 10. Έγκριση όρων Διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμός και Συντήρηση τεχνικών και τάφρων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017»Π.Ε.Καστοριάς
 11. Έγκριση επιτροπής δημοπρασίας του έργου: « Καθαρισμός και Συντήρηση τεχνικών και τάφρων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017»Π.Ε.Καστοριάς
 12. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 25.000,00 €, Π.Ε.Φλώρινας
 13. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ» Π.Ε.Φλώρινας
 14. Ακύρωση έγκρισης όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ» προϋπολογισμού 15.000.00 €Π.Ε.Φλώρινας
 15. Έγκρισης όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ» προϋπολογισμού 15.000.00 €Π.Ε.Φλώρινας
 16. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ»Π.Ε.Φλώρινας
 17. Ακύρωση έγκρισης όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»προϋπολογισμού 15.000.00 € Π.Ε.Φλώρινας
 18. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»προϋπολογισμού 15.000.00 € Π.Ε.Φλώρινας
 19. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» Π.Ε.Φλώρινας
 20. Ακύρωση έκρισης όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 15.000.00 € Π.Ε.Φλώρινας
 21. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 15.000.00 € Π.Ε.Φλώρινας
 22. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» Π.Ε.Φλώρινας
 23. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης στο πρώην κοινοτικό Κατάστημα Λάγκας»Π.Ε.Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπάνης-παροχής υπηρεσιών που αφορά «Εργασίες επισκευής υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Κορησού Λιθιάς, παρακείμενου στον Ε.Ο 24»Π.Ε.Καστοριάς
 25. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου:«Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων στην Τ.Κ. Άνω Υδρούσας»Π.Ε.Φλώρινας
 26. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας ταυ έργου «Συντήρηση επισκευή οδοστρώματος επαρχιακού δικτυού της Π.Ε. Γρεβενών 2017» προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α, από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - νέα έργα 2017 για την Π.Ε. Γρεβενών, της ΣΑΕΠ 541 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2014ΕΠ54100002)
 27. Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή των έργων που πληρώνονται από τα κονδύλια του Τέλους Ανάπτυξης
 28. Έγκριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Π.Ε.Κοζάνης
 29. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017
 30. Έγκριση Δαπάνης και Ορισμός Δικηγόρου
 31. Έγκριση Δαπάνης και Ορισμός Δικηγόρου
 32. Έγκριση Δαπάνης και Ορισμός Δικηγόρου
 33. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 172361/7856/14-12-2016 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού και των πνευματικών δικαιωμάτων αυτού για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (φωτογραφήσεις, βιντεολήψεις στα πλαίσια της Τουριστικής προβολής της Π.Ε. Κοζάνης)
 34. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας με  σκοπό τη στήριξη δομών για τη λειτουργία των μαθημάτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαίδας Π.Ε.Κοζάνης
 35. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την πληρωμή εργασιών που απαιτούνται για τη σύνδεση ανεξάρτητης τηλεφωνικής γραμμής για τις ανάγκες της Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς
 36. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και τοποθέτηση θυροτηλεόρασης και ηλεκτρικής κλειδαριάς στην είσοδο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς
 37. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια οθόνης Η/Υ για τις ανάγκες του Τμήματος Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς
 38. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικού μηχ/τος του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς
 39. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Περιβαλλοντικού & Πολιτιστικού συλλόγου ΣΜΙΞΗ Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς
 40. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού συλλόγου «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ» Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς
 41. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Π.Δ.Μ.
 42. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Κοζάνης
 43. Έγκριση παραλαβής εργασιών  παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Κοζάνης
 44. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς
 45. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς
 46. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών
 47. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 48. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς
 49. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 50. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 51. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 52. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 53. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 54. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 55. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 56. Έγκριση δαπάνης  για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στις πολιτιστικές εκδηλώσεις με τίτλο «ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ», που διοργανώνει η Τ.Κ. Λιβαδερού σε συνεργασία με του Πολιτιστικούς Συλλόγους
 57. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης «ΓΙΑΓΚΟΥΛΕΙΑ RIVER SPIRIT»Π.Ε.Γρεβενών
 58. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης 7ης Γιορτής Πατάτας του Πολιτιστικού  Συλλόγου «Αναγέννηση» Αμμοχωρίου στις 29 Ιουλίου 2017, στον ταμιευτήρα υδάτων (λίμνη) στα όρια της κτηματικής περιοχής Αμμοχωρίου-Μεσονησίου
 59. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Μορφωτικού Συλλόγου Τ.Κ Μεσοχωρίου προς τιμή της Παναγίας, στις 15 Αυγούστου 2017 στο Μεσοχώρι
 60. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Α.Μ.Σ. Λόφων «ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ» προς τιμή των αποδήμων, στις 19&20 Αυγούστου 2017 στους Λόφους Π.Ε.Φλώρινας
 61. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση των τελικών του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανδρών και Γυναικών Beach Hanball του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου «ΦΙΛΩΤΑΣ ΠΑΣ), το χρονικό διάστημα 29 &30/7/2017 στις όχθες της λίμνης Βεγορίτιδας-Α. Παντελεήμονα του Δ. Αμυνταίου
 62. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς
 63. Έγκριση ή μη του Πρακτικού II του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2017-2018 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 64. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας υλικών και ανταλλακτικών για την αποκατάσταση ελλείψεων για την βελτίωση της λειτουργίας και ασφαλείας των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 65. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 66. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Κοζάνης
 67. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβή υπηρεσιών αποκατάστασης βλάβης ρυθμιστή κυκλοφορίας Δισπηλιού Καστοριάς
 68. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2016
 69. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών απεγκατάσταση ς 27 συσκευών γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης (GPS)
 70. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης
 71. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της μουσικής υποστήριξης και της εκτύπωσης αφισών στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανω Καλλίνικης «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» Π.Ε.Φλώρινας
 72. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της ανάθεσης της ηχητικής κάλυψης στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Αλώνων «ΔΟΞΑ ΑΛΩΝΩΝ»Π.Ε.Φλώρινας
 73. Έγκριση δαπάνης για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Βαθύλακκο Κοζάνης στις 28 και 29 Ιουλίου
 74. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πνευματικού Μορφωτικού Συλλόγου Μελίτης με αφορμή τον εορτασμό του Προφήτη Ηλία ,στις 19 και 20 Ιουλίου 2017 στη Μελίτη
 75. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς
 76. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμός: 28.494,51 € (με Φ.Π.Α.)
 77. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ»Προϋπολογισμός: 15.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 78. Έγκριση διενέργειας και όρων δημοπράτησης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 1.104.002,69 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφορών Επιβατών)
 79. Έγκριση διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ., έτους 2017»
 80. Έγκριση δαπάνης για τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Πρότυπου Πολιτιστικού Συλλόγου ΖΕΠ Κοζάνης, στις 28 και 29 Ιουλίου»
 81. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 82. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρανιδίων και πιο συγκεκριμένα στις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα 20 Ιουλίου 2017
 83. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Κοζάνης
 84. Έγκριση δικαστικής δαπάνης Π.Ε.Γρεβενών
 85. Έγκριση διαγωνισμού και όρων της διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18
 86. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Π.Δ.Μ.

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017 08:38