Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017 08:50

29η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 18/07/2017 και ώρα  10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 500.000,00 €, 1η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε.(ΣΑΕΠ 541) μηνός Ιουλίου 2017,για το έργο: «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΠΙ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -Ο.Κ.Ω. (π.κ. 2008ΕΠ041000000)
 3. Έγκριση αποδοχής  ποσού με θέμα 1η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 041, με κωδικό έργου 2017ΕΠ04100003 και τίτλο ΜΕΤΑΤΡΟΠΉ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ- ΚΑΕ 9479.04.00007 Π.Ε.Καστοριάς
 4. Έγκριση αποδοχής  ποσού με θέμα 1η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 041, με κωδικό έργου 2017ΕΠ04100000 και τίτλο -ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΚΑΕ 9479.04.00006
 5. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επαναπροκήρυξης του «Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας Φύλαξη Διοικητηρίου Πτολεμαίδας για το έτος 2017»
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Αμυνταίου »,Προϋπολογισμού δαπάνης # 450.000,00 € # Π.Ε.Φλώρινας
 7. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου :«Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Αμυνταίου» Προϋπολογισμού δαπάνης # 450,000,00 € Π.Ε.Φλώρινας
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Τσιμεντόστρωση Δρόμου στην Τ.Κ. Ασπρογείων», Προϋπολογισμού δαπάνης # 15.000.00 € # Π.Ε.Φλώρινας
 9. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου :« Τσιμεντόστρωση Δρόμου στην Τ.Κ. Ασπρογείων», Προϋπολογισμού δαπάνης # 15.000.00 € # Π.Ε.Φλώρινας
 10. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου :"Συντήρηση-Ασφαλτόστρωση Τμημάτων Εθνικού-Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών" Π.Ε.Φλώρινας
 11. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου :«Ασφαλτοστρώσεις δρόμων, διαπλάτυνση τεχνικού στην είσοδο του Τ.Δ. Μελίτης» Π.Ε.Φλώρινας
 12. Έγκριση όρων Διακήρυξης του έργου: « Βελτίωση σήμανσης στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017»Π.Ε.Καστοριάς
 13. Έγκριση επιτροπής δημοπρασίας του έργου: « Βελτίωση σήμανσης στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017» Π.Ε.Καστοριάς
 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών που αφορά  την «Αντιπλημμυρική προστασία και καθαρισμός ρεμάτων Βογατσικού και Πτεριάς»Π.Ε.Καστοριάς
 15. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών που αφορά το έργο: «Καθαρισμός Ρεμάτων από φερτά υλικά για την Προστασία Ιδιοκτησιών στην περιοχή Κτηνιατρικής - Μανιάκων - Ποριάς» Π.Ε.Καστοριάς
 16. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών που αφορά το έργο: «Καθαρισμός Κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή του Καλοχωρίου - Μεσοποταμίας» Π.Ε.Καστοριάς
 17. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών που αφορά την «Αντιμετώπιση χειμαρολάβας ρέματος Γέρμα» Π.Ε.Καστοριάς
 18. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017
 19. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για την Διακήρυξη του Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Γρεβενών, περιόδου 2017-2018»
 20. Έγκριση  δαπανών μεταφοράς μαθητών ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 21. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ περιόδου 2016-2017»Π.Ε.Γρεβενών
 22. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε.Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπανών Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Γρεβενών λόγω έκτακτης ανάγκης (εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς)
 24. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε.Κοζάνης
 25. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών μίσθωσης πλωτού μέσου για λήψη δειγμάτων από τη λίμνη της Καστοριάς
 26. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς
 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών δείπνου και φιλοξενίας στο πλαίσιο της πραγματοποίησης ημερίδας από την Π.Ε. Καστοριάς
 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Συλλόγου Εναλλακτικών Δράσεων Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του εξωραϊστικού και μορφωτικού συλλόγου Μανιάκων με την Π.Ε. Καστοριάς
 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών δείπνου σε υποτρόφους του ΥΠΠΟ στην Καστοριά
 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών μουσικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού Συλλόγου Ποριάς με την Π.Ε. Καστοριάς
 32. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών διήμερης μουσικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού Συλλόγου Νεστορίου «ΝΕΣΤΩΡ» με την Π.Ε. Καστοριάς
 33. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια 8 τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς
 34. Έγκριση ή μη της τροποποίησης της αριθ. 102/26­1-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όσον αφορά την Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών για το έτος 2017 Π.Ε. Φλώρινας
 35. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της ανάθεσης της εκτύπωσης φυλλαδίων-προσ κλήσεων, στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμήν των αποδήμων, του Πολιτιστικού Μορφωτικού Εκπαιδευτικού Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Νεοχωρακίου Π.Ε. Φλώρινας
 36. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της ηχητικής εγκατάστασης, στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ποντιακό και Πολιτιστικό συναπάντεμα 2017», του Συλλόγου Ποντίων «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ» Κολχικής Π.Ε. Φλώρινας
 37. Έγκριση τριών νέων συνδέσεων μεταφοράς δεδομένων κινητής τηλεφωνίας Π.Ε. Φλώρινας
 38. Έγκριση δαπανών Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 39. Έγκριση δαπανών Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ
 40. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 41. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 42. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 43. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 44. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 45. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 46. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 47. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 48. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 50. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στο τριήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Ρυμνίου από 18 έως 20 Αυγούστου 2017
 51. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης εκδήλωσης «ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΔΕΣΚΑΤΙΩΤΩΝ»Π.Ε.Γρεβενών
 52. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης «14η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ» Π.Ε.Γρεβενών
 53. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Ενωτικού Συλλόγου Λεχοβιτών «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» στις 21 Αυγούστου 2017, στο Λέχοβο
 54. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της ΙΙ.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Γιορτή Φασολάδας» του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαρικού στις 14 Αυγούστου 2017, στο Βαρικό
 55. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αθλητικού Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ακρίτα « Ο ΟΡΦΕΑΣ» προς τιμή των αποδήμων, στις 04 Αυγούστου 2017 στον Ακρίτα
 56. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρυπίδη Θεόδωρου
 57. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμήν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, του Πολιτιστικού Προοδευτικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Κέλλης «ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΕΛΛΗΣ» στις 14 Αυγούστου 2017 στην Κέλλη
 58. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Φυσιολατρικού Λαογραφικού Ορειβατικού Συλλόγου «ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ» στις 5 & 6 Αυγούστου 2017 στον Ατραπό
 59. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε.Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου (Μ.Ε.Α.Σ.) «Απόλλων Αμμοχωρίου), στις 17,18,19 & 20 Αυγούστου 2017
 60. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς
 61. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς
 62. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φλώρινας
 63. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φλώρινας
 64. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας,Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής κ.Γιαννακίδης
 65. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών καθώς και εργασίας επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ.
 66. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολείων Μεγάρου, Μοναχιτίου, Λάβδας και Κηπουρείου» προϋπολογισμού 110.000.00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.ΠΊ.Α. από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - νέα έργα 2017 για την Π.Ε. Γρεβενών, της ΣΑΕΠ041 (2012ΕΠΟ41ΟΟΟ1)
 67. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολόγου που αφορά τη συντήρηση των κόμβων ηλεκτροφωτισμού του δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς
 68. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 69. Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας Εθνικής Ομάδας Γυναικών Βόλεϊ
 70. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας κ.Κάτανα Ηλία
 71. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 13/2017
 72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εργασίες «Συντήρησης των Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»
 73. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στο διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κοζάνης «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» από 22 και 23 Αυγούστου 2017
 74. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την συνδιοργάνωση από πλευράς ΠΕ Κοζάνης στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασβεστόπετρας και πιο συγκεκριμένα στις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα 19 και 20 Ιουλίου 2017
 75. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την συνδιοργάνωση από πλευράς ΠΕ Κοζάνης στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Επαρχίας Βοίου και πιο συγκεκριμένα στις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα 21 Ιουλίου 2017
 76. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την συνδιοργάνωση από πλευράς ΠΕ Κοζάνης στην 15η λαμπαδηδρομία 2017 την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Αιμοδοτών Κοζάνης «Γέφυρα ζωής» και θα λάβει χώρα από 10 έως 17 Σεπτεμβρίου 2017
 77. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης το ποσό των 13.725,00 (κύρια εισφορά 6.782,47, πρόσθετα τέλη 6.758,10, τόκοι 186,09), το οποίο αφορά ασφαλιστικές οφειλές παρελθόντων ετών 1997 και 2006 για το έργο «επισκευή κτιρίου 2όυ ορόφου Καλλιθέα-Πρεσπών 1997- 2005»Π.Ε.Φλώρινας
 78. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 79. Έγκριση αποδοχής ποσού 1.216.173,00 €- ως επιχορήγηση προς διάθεση και καταβολή δαπανών μισθοδοσίας μηνός Αυγούστου 2017 του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων και Έδρας της Π.Δ.Μ.
 80. Έγκριση «Ανοικτού Διεθνή  Ηλεκτρονικού διαγωνισμού Αδιαθετών και Νέων  δρομολογίων  για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού  1.006.719,42 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου  δικαιώματος προαίρεσης  50% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)  με Αριθμ. Διακήρυξης 13/2017»
 81. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών στη δημοτική οδό Άγιοι Θεόδωροι-Αυγή του Ν. Κοζάνης»
 82. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 1.009.882,90 € του προγράμματος ΚΑΠ - για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2016-2017
 83. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 84. Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας", με κωδικούς ΟΠΣ 5000213 (Κοζάνη), 5000192 (Καστοριά), 5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά), του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020
 85. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Ασφαλτόστρωση Οδού στην Περιοχή Γιάτσοβο" Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης # 15.000.00 € #
 86. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Ασφραλτόστρωση Οδού στην Περιοχή Γιάτσοβο"Προϋπολογισμού δαπάνης # 15,000.00 €
 87. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης μεγαφωνικής εγκατάστασης στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης της Π.Ε. Φλώρινας για την πραγματοποίηση Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου εργαζομένων ΔΕΗ προς τιμήν του πολιούχου της Φλώρινας Αγίου Παντελεήμονα στις 27/7/2017»
 88. Παραίτηση από ένδικα μέσα κατά της με αριθ. 150/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας
 89. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 90. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017 08:51