Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650 ΓΕΜΗ 165070036000 On Line Media 14499

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017 07:31

32η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 22/08/2017 και ώρα  10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης : «Αντικατάσταση σηματοδοτών 2017» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 47.000,00€ (με το Φ.Π.Α)Δ.Τ.Ε.-Εδρα
 3. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Ασφαλτόστρωση Δρόμων στην Τ.Κ. Σκοπιάς»Προϋπολογισμού δαπάνης # 30,000.00 €  
 4. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Ασφαλτόστρωση Δρόμων στην Τ.Κ. Σκοπιάς, Προϋπολογισμού δαπάνης # 30.000,00 € # Π.Ε.Φλώρινας
 5. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο γιο το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Εορδαίας»Π.Ε.Κοζάνης
 6. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Κοζάνης» Π.Ε.Κοζάνης
 7. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Βοΐου» Π.Ε.Κοζάνης
 8. Έγκριση αποτελέσματος του πρακτικού της δημοπρασίας και ανάθεση στον μειοδότη- προσωρινό ανάδοχο για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ»
 9. Έγκριση ή μη του Πρακτικού III διενέργειας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας (Τμήμα εργοταξίου Πενταλόφου)
 10. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «Καθαρισμός αποστραγγιστικών καναλιών περιοχής Κρεπενής - Κορησού & Λιθιάς» Π.Ε.Καστοριάς
 11. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017» Π.Ε.Καστοριάς
 12. Έγκριση του 1ου Πρακτικού του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση δικτύου αρδευτικού Καρπερού - Δήμητρας» προϋπολογισμού 110.000.00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - νέα έργα 2017 για την Π.Ε. Γρεβενών
 13. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου «ΚΟΠΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2017» προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 14. Έγκριση του 1ου Πρακτικού του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον αΰλειο χώρο του Γυμνασίου Καρπερού» προϋπολογισμού 104.500,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Π.Ε.Γρεβενών
 15. Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Υπηρεσία μεταφορά και θανάτωση ζώων για τρομώδη νόσο των προβάτων και οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών» και με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
 16. Έγκριση ή μη του από 16-08-2017 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2017 συνολικού προϋπολογισμού 146.031,34 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 17. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ - ως πέμπτη (Ε’) τακτική επιχορήγηση έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ. συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα
 18. Εγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης
 19. Έγκριση της μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017 - 2018, με Ειδικά Μαθητικά Δελτία από τα ΚΤΕΛ Αστικών Ν. Φλώρινας, καθώς και την διάθεση πίστωσης ποσού 105.000,00 € περίπου στον Φορέα 192, ΚΑΕ 0821.01.
 20. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017
 21. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017
 22. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 23. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 24. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 25. Έγκριση  Απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών καθώς και εργασίας επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης
 26. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ρόλερ σκίασης για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Κοζάνης
 27. Έγκριση απευθείας  ανάθεσης προμήθειας κτηνιατρικού υγειονομικού φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης
 28. Έγκριση απευθείας  ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών καθώς και εργασίας επισκευής για το ΜΕ 127875IX της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Μ.
 29. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για τις Εκδηλώσεις του Μορφωτικού Συλλόγου Νέων Μεσιανής στις Γιορτές Κρασιού, στις 25 Αυγούστου 2017
 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τις Εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Καπνοχωρίου ο «Αγιος Γεώργιος» με τίτλο: «7η γιορτή πατάτας», στις 25 και 26 Αυγούστου 2017
 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις«26α ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΙΚΑ» της Πανελλήνιας Ένωσης Κουβουκλιωτών «Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΡΑΔΑΤΟΣ», στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου 2017
 32. Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Οργανισμό Αθλητισμού» - Πολιτισμού - Νεολαίας Δήμου Κοζάνης, στις εκδηλώσεις του «ΕΥΞΕΙΝΪΟΥ ΚΥΚΛΟΥ»
 33. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ενός (1) μαγνητοφώνου (σύστημα ηχογράφησης) για την επιλογή Διευθυντών Α/θμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών
 34. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας καλοκαιρινών ειδών Ατομικής Προστασίας προσωπικού Τεχνικού Εξοπλισμού ΠΕ Γρεβενών (4 υπάλληλοι)
 35. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ελαστικών για το ΚΗΙ 1017 διαστάσεων 195/80/15 Π.Ε.Γρεβενών
 36. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας καλοκαιρινών ειδών Ατομικής Προστασίας προσωπικού Τεχνικού Εξοπλισμού Π Ε Γρεβενών (4 υπάλληλοι)
 37. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια οθόνης Η/Υ για τις ανάγκες του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς
 38. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για service του υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε.Καστοριάς με αρ. κυκλοφ. ΚΗΗ 2488
 39. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για service του υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Καστοριάς με αρ. κυκλοφ. ΚΗΗ 2494
 40. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (ένδυση) για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς
 41. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) του οχήματος της Π.Ε.Καστοριάς με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 6770
 42. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τζαμιού τρακτέρ DEUTZ για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς
 43. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πασσάλων σήμανσης για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς
 44. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς
 45. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ενός Η/Υ για τις ανάγκες του γραφείου Νομικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς
 46. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (υπόδηση) για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς
 47. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικού μηχ/τος του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς
 48. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πασσάλων από σιδηροσωλήνα (χιονοδείκτες) για τη σήμανση του ορεινού επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς
 49. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση (για ένα χρόνο) της συνδρομής των γραμμών τηλεμετρίας και των μετεωρολογικών σταθμών της Π.Ε. Καστοριάς
 50. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού Συλλόγου Χιλιοδένδρου με την Π.Ε. Καστοριάς
 51. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού Συλλόγου Χιλιοδένδρου με την Π.Ε. Καστοριάς
 52. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του εκπολιτιστικού Συλλόγου Πολυκάρπης «Δημιουργία» με την Π.Ε. Καστοριάς
 53. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς
 54. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια 2 καθισμάτων γραφείου για τις ανάγκες του Τμήματος Οικονομικής - Λογιστικής Διαχείρισης της Π.Ε. Καστοριάς
 55. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων (ΚΤΕΟ) για οχήματα του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς
 56. Έγκριση ή μη της ακύρωσης της αριθ. 1335/2017 Απόφασης της Ο.Ε. με τη οποία κατακυρώθηκε στην ΑΦΟΙ Παπακοσμά Ο.Ε. η ανάθεση του έργου της εκτύπωσης (βιβλιοδεσία κλπ.) εντύπων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας» και έγκριση της απευθείας ανάθεσης του εν λόγω έργου στον επόμενο μειοδότη
 57. Έγκριση δαπάνης που αφορά υπερωρίες β εξαμήνου έτους 2017 για τους υπαλλήλους του Γραφείου Αντιπεριφερείαρχη  ΠΕ Κοζάνης
 58. Έγκριση ανάθεσης εργασιών μυοκτονίας και απεντόμωσης στο κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 59. Έγκριση α) διενέργειας δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου ΠΕ Γρεβενών και β) των όρων της διακήρυξης»
 60. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 61. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 62. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Δ.Τ.Ε.-ΕΔΡΑ
 63. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς
 64. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς
 65. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 66. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 67. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 68. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 69. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του αγώνα « DrosopigiRace Bike Marathon (XCM) mtb Race 2017» του Σ.Ο.Χ. Φλώρινας που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2017, στην πόλη της Φλώρινας
 70. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε, Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του Σεμιναρίου Διαιτησίας Πετοσφαίρισης, του Συνδέσμου Διαιτητών Πετοσφαίρισης Μακεδονίας, στις 30/9/2017 & 01/10/2017 στη Φλώρινα
 71. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης florina Bike Challenge της Α.Μ.Κ.Ε. «All Cycling», στις 10/9/2017 στη Φλώρινα
 72. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Εκπαιδευτικού Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ιτιάς «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου 2017 στην Ιτιά
 73. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με αφορμή τον εορτασμό της Γεννήσεως της Θεοτόκου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου, στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου 2017
 74. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση «Συνάντηση Γραφείων Πρακτικής Άσκησης όλων των Ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΤΕΙ) της χώρας», του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22/09/2017 στη Φλώρινα
 75. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων « Φεστιβάλ Βεγορίτιδας 2017»του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αγίου Παντελεήμονα στις 1 Οκτωβρίου 2017 στην Παραλία του Αγ. Παντελεήμονα
 76. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του Συνεδρίου με θέμα: « Η Δυτική Μακεδονία τη δεκαετία 1940-50» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στις 13 και 14 Οκτώβρη 2017, στη Φλώρινα
 77. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της δράσης Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες 2017 «Η ΚΡΑΥΓΗ ΙΙ» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας της Σχολής Καλών Τεχνών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στις 24 Αυγούστου έως 1 Οκτωβρίου 2017
 78. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση των αγώνων του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου (ETTU CUP) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, του Αθλητικού Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης «ΣΑΡΙΣΕΣ» στις 29-30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2017, στη Φλώρινα
 79. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του 6ου αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος Enduro και 3ου αγώνα Πρωταθλήματος Enduro Βορείου Ελλάδος , του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Φλώρινας στις 16 & 17 Σεπτεμβρίου 2017 στην Φλώρινα
 80. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς
 81. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παπαγιάννη»,Προϋπολογισμού δαπάνης # 50.000,00 € Π.Ε.Φλώρινας
 82. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παπαγιάννη»,Προϋπολογισμού δαπάνης # 50.000,00 € Π.Ε.Φλώρινας
 83. Έγκριση ενός νέου δρομολογίου για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς ενός μαθητή με ταξί (μετάβαση επιστροφή) από την οικία του στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Καστοριάς το σχολικό έτος 2017-2018
 84. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό δίκτυο Καισαρειάς-Αιανής»
 85. Έγκριση πρακτικού          Αποσφράγισης Δικαιολογητικών - Τεχνικής προσφοράς που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2017 - 2018 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 500.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)
 86. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης  Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 87. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 88. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών
 89. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού Π.Ε.Γρεβενών
 90. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφερείας Δυτικής Μακεδονίας 15/2017
 91. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Προμήθεια και μεταφορά 1.500 (χιλίων πεντακοσίων) τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2017-2018»
 92. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΚΛΕΙΝΩΝ, ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης        #30.000,00 € # Π.Ε.Φλώρινας
 93. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΚΛΕΙΝΩΝ, ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ» Π.Ε.Φλώρινας
 94. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης        #40.000,00 € # Π.Ε.Φλώρινας
 95. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ» Π.Ε.Φλώρινας
 96. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΙΤΑΡΙΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης        #60.000,00 € # Π.Ε.Φλώρινας
 97. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΙΤΑΡΙΑΣ» Π.Ε.Φλώρινας
 98. Έγκριση δαπάνης και έγκριση της διενέργειας Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 8.000 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Προϋπολογισμού 656.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ) »
 99. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης φιλοξενίας και επισήμου γεύματος στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Οργανισμού Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθούν στον Άγιο Αχίλλειο (Πρέσπες) από τις 24 έως τις 28 Αυγούστου 2017, με τίτλο «ΠΡΕΣΠΕΙΑ 2017»
 100. Έγκριση του 2ου Πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου «Συντήρηση επισκευή οδοστρώματος επαρχιακού δικτυού της Π.Ε. Γρεβενών 2017» προϋπολογισμού 100.000.00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - νέα έργα 2017 για την Π.Ε. Γρεβενών, της ΣΑΕΠ 541 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2014ΕΠ54100002)
 101. Έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας 60 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 50 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 102. Έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών (Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά) του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής  των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας¨, με κωδικούς ΟΠΣ 5000213 (Κοζάνη), 5000192 (Καστοριά), 5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά), του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 (Υποέργα 3,4)
 103. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης  Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 104. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017» Προϋπολογισμός: 200.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 105. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης  Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017 07:33