Επικοινωνία

Μπορείτε να στείλετε το κείμενο σας στο info@vetonews.gr & veto910@otenet.gr. Τηλ. 6947323650

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017 07:56

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

23-08-2017

 

 

ΗΜΕΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

 

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

19:45

 

 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

20:00

 

 

ΤΟΠΟΣ

ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

 

 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω  τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 

 

1.      

Μετονομασία του Μουσείου Σύγχρονης Τοπικής Ιστορίας Κοζάνης σε μουσείο «Νίκος Καλογερόπουλος».

Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, δήμαρχος Κοζάνης.

2.      

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Κρόκου»

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

3.      

Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου: «Αποκατάσταση δρόμων πόλης Κοζάνης».

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

4.      

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: Αποκατάσταση δρόμων πόλης Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

5.      

Χορήγηση 4Ης παράτασης για την συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου: Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Κοζάνης.

 Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

6.      

Χορήγηση παράτασης για την συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή Τεχνικών Έργων

 Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

7.      

Χορήγηση παράτασης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Γήπεδα 5Χ5 στην πόλη της Κοζάνης.

 Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

8.      

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών 2017.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

9.      

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Εσωτερική οδοποιία νέου Οικισμού Κλείτου Β’ φάση.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

10.  

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Ολοκλήρωση αθλητικών εγκαταστάσεων Αιανής.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

11.  

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Κατασκευή βάσεων περιφράξεων γηπέδου Αιανής.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

12.  

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017 του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

13.  

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια αλατιού για τη χειμερινή περίοδο 2017-2018.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 

14.  

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: Προβολή Πεζοπορικού Τουρισμού.

Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

15.  

Χορήγηση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών.

Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

16.  

Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής προμηθειών: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου Λευκόβρυσης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

17.  

Παραγραφή των απαιτήσεων από το Δήμο Κοζάνης συνολικού ποσού 5.594,80 € από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

18.  

Έγκριση και Δέσμευση διαφόρων πιστώσεων

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

19.  

Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης και χρήσης οίκου ανοχής

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

20.  

Εκμίσθωση Αγροτεμαχίων: α)Τ.Κ. Ξηρολίμνης, β)Τ.Κ. Σιδερών, γ)Τ.Κ. Λιβερών, του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

21.  

Τροποποίηση της αριθμ. 169/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ. Κάτω Κώμης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

22.  

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των αρθρ. 53 και 54 του Ν.1416/84 και του αρθρ. 52 του Ν.2065/92.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

23.  

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας δύο μηνών για δράσεις πυροπροστασίας.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

24.  

 Έγκριση της με αριθμό 41/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» περί Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ)

 Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ ΚΔΒΚ & Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

25.  

 Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης έργου: Οικιστική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Τ.Κ. Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δ.Ε. Υψηλάντη, Πτελέας και Οινόης.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.   

26.  

Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: Κατασκευή κερκίδων και ελαιοχρωματισμός 17ου Δημοτικού Σχολείου.

Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.   

27.  

Τροποποίηση της αριθμ. 224/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά καταβολή αποζημίωσης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σιαμπανόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.

28.  

Έγκριση πρόσληψης σπουδαστών ΙΕΚ για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.

Εισηγητής: κ. Αντώνης Κύρινας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.

29.  

Αιτήσεις -  έγγραφα - Ανακοινώσεις

 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017 08:29